veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Vuokraatko asuntoa? Tarkista huoneistosi kunto huolella vuokrasuhteen alussa ja lopussa

Vuokraatko asuntoa? Tarkista huoneistosi kunto huolella vuokrasuhteen alussa ja lopussa
21.7.2021

Vuokrakodin alku- ja lopputarkastuksen laiminlyönti voi tulla kalliiksi. Huolimaton tarkastus saattaa johtaa jopa tuhansien eurojen laskuun.

Tyypillinen vuokrasuhderiita koskee huoneistolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista. Turhia riitoja voidaan ehkäistä, jos vuokrahuoneiston kunto dokumentoidaan huolellisesti vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä, Suomen Vuokranantajat muistuttaa. 

Huoneistovahinkoasioissa riidellään tavallisimmin kahdesta eri seikasta. Ensinnäkin erimielisyyttä aiheuttaa se, onko jotain vauriota pidettävä asumisen aiheuttamana tavanomaisena kulumisena vai onko kyseessä huolimattomuudella, laiminlyönnillä tai jopa tahallisuudella aiheutettu korvattava vahinko. Toisekseen riita voi kohdistua siihen, onko vaurio syntynyt kyseisen vuokrasuhteen aikana.

Molemmissa riidan aiheissa olennaista on selvittää, millaisessa kunnossa asunto oli vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä.

Kirjallinen dokumentaatio on luotettavinta näyttöaineistoa 

"Uskottavinta todistusaineistoa riitatilannetta varten ovat huoneistosta otetut kattavat valokuvat sekä mahdolliset tarkastusraportit. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa", Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Juho Tolppa sanoo tiedotteessa. 

Myös henkilötodistelua huoneiston kunnosta voidaan hyödyntää, joskin todistajien suullisia lausuntoja ei  Tolpan mukaan käytännössä oikeudessa katsota yhtä luotettaviksi kuin valokuvia tai muuta kirjallista aineistoa. 

Vuokrahuoneistolle aiheutuneista vahingoista riidellään toisinaan jopa hovioikeudessa.

Helsingin hovioikeus antoi aiemmin tänä vuonna tuomion vuokrahuoneiston vaurioita koskeneessa asiassa, jossa riitaisuus kohdistui siihen, olivatko vauriot syntyneet kyseisen vuokrasuhteen aikana.

Koska huoneistossa ei oltu tehty alkutarkastusta ja lopputarkastuskin vajavaisesti, jäi vaurioiden syntymisen ajankohta epäselväksi ja näyttöaineiston puute kääntyi vuokranantajan tappioksi. Vuokranantajan noin 1 600 euron vahingonkorvausvaatimus hylättiin, ja hänen maksettavakseen tuomittiin vuokralaisen runsaan 6 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeuden ratkaisun taustalla on sopimussuhteissa yleisesti noudatettava näyttötaakkajako. Vahingonkorvausta vaativan osapuolen, eli tässä tapauksessa vuokranantajan, on kyettävä riittävän uskottavasti näyttämään, että toinen sopimusosapuoli on aiheuttanut vahinkoa.

Jos vuokranantaja kykenee uskottavasti osoittamaan vaurion syntyneen kyseisen vuokrasuhteen aikana, on tällöin vuokralaisen taakkana osoittaa, ettei hän ole menetellyt huolimattomasti.

”Vuokralaisen vastuulla toisin sanoen olisi osoittaa, että hän on menetellyt asianmukaisesti, ja ettei hän ole huolellisuuttakaan noudattaen voinut välttää kyseistä vahinkoa.

Jos ensituntumalta huolimattomalta vaikuttava toiminta onkin johtunut esimerkiksi vuokralaisen sairauskohtauksesta, voi hän välttyä vahingonkorvausvastuulta. Todistusaineistoa asiassa voisi olla esimerkiksi lääkärinlausunto”, Tolppa kuvailee.

Vuokrkodin huolellinen tarkastus muuton yhteydessä on sekä vuokranantajan että vuokralaisen etu

Vaikka on ensisijaisesti vuokranantajan vastuulla kyetä osoittamaan, että vaurio on syntynyt kyseisen vuokralaisen asuessa asunnossa, on myös vuokralaisen kannalta tärkeää dokumentoida huoneiston kunto tarkasti vuokrasuhteen alkaessa.

"Jos valokuvaus ja muu kirjallinen raportointi vuokrasuhteen alussa on laiminlyöty ja vuokrasuhteen päättyessä huoneistossa havaitaan merkittävä vaurio, ei vuokralainen säästy kustannuksilta pelkästään väittämällä vian olleen asunnossa jo ennen hänen muuttoaan. Vuokralaisen täytyy pystyä todistamaan tämä väite", Tolppa kertoo.

On siis sekä vuokranantajan että vuokralaisen etu, että asunnon kunto dokumentoidaan huolellisesti muuton yhteydessä. Tolppa sanoo, että suositeltavin tapa olisikin, että vuokranantaja ja vuokralainen tarkastaisivat huoneiston kunnon yhdessä vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä.

Huoneiston huolellinen tarkastus ja kunnon dokumentointi vuokralaisten vaihtuessa on tärkeää myös siksi, että tällä tavoin taloyhtiön osakkaana oleva vuokranantaja voi osoittaa noudattavansa asunto-osakeyhtiölain mukaista huolellisuusvelvoitettaan huoneiston kunnon tarkkailun suhteen.

"Näin vuokranantaja toimii vastuullisesti ja ehkäisee vahinkoja parhaan kykynsä mukaan."

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti