veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Kotitalousvähennys helpommaksi asiakkaalle – yritys voisi hoitaa ilmoittamisen asiakkaan puolesta

Kotitalousvähennys helpommaksi asiakkaalle – yritys voisi  hoitaa ilmoittamisen asiakkaan puolesta
16.5.2023

Verohallinnon uuden rajapinnan avulla yritykset voivat hoitaa kotitalousvähennysten ilmoittamisen asiakkaan puolesta. Se saattaa helpottaa asiakkaan elämää, mutta kasvavatko kustannukset? 

Tämän vuoden alusta lähtien on periaatteessa ollut mahdollista, että kotitalousvähennystä käyttävien asiakkaiden ei tarvitse tehdä itse mitään vähennyksen eteen. Sen sijaan palveluita tarjoavat yritykset hoitavat vähennyksen hakemisen verottajan tarjoaman rajapinnan kautta.

Rajapinta on tietotekninen termi, joka tarkoittaa, että tietoja voi siirtää eri yritysten erilaisten ohjelmistojen välillä. Verohallinnolla rajapintoja on käytössä useita. Niistä suosituimman avulla tieto työntekijän veroprosentista siirtyy suoraan Verohallinnolta työnantajayritykselle.

Verohallinnon ICT-asiantuntijan Mika Hyyrysen mukaan kotitalousvähennyksen rajapinta päätettiin tehdä, koska Verohallinto ajatteli kaikkien osapuolten hyötyvän siitä.

”Toki toivomme, että kaikki, jotka ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen, myös käyttäisivät sitä. Rajapinta voi helpottaa esimerkiksi ikäihmisten tilannetta, kun palveluja tarjoava yritys auttaa vähennyksen hankkimisessa”, sanoo Hyyrynen.

Verohallinto tuntee tarkkaan kotitalousvähennyksen käyttötarkoitukset ja käyttäjien iän. Eniten vähennystä käytetään kunnossapito- ja perusparannustöihin eli erilaisiin remontteihin, ja käyttäjiä on melko tasaisesti eri ikäryhmissä 35-vuotiaista 74-vuotiaisiin.

Niitä, jotka käyttävät vähennystä kotitaloustyöhön, kuten siivoukseen, on kokonaisuutena vähemmän, mutta vanhemmissa käyttäjissä enemmän kuin remonttivähennyksen hyödyntäjissä. Kotitaloustyön vähennyksiä hyödyntävät jopa yli 90-vuotiaat.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitopalveluiden vähennyskelpoisuutta on laajennettu kokeilussa viime vuodesta alkaen. Ennen kokeilua kotitalousvähennyksen käyttö hoivatyöhön oli hyvin pientä muihin tarkoituksiin verrattuna. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat yli 80-vuotiaita.

Ohjelmistoja rukattava

Käytännössä rajapintauudistus ei ollut toteutunut ainakaan vielä helmikuun lopulla. Jotta se toimisi, pitää ensin tehdä muutoksia yritysten käyttämiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Verohallinnon Hyyrysen mukaan tämä kehitystyö on parhaillaan meneillään.

”Taloushallinnon ohjelmistotaloilta on tullut kyselyitä ihan kivasti, ja muutamat ovat jo saaneet tehtyä lähetyksiä testiympäristöön. Tällä hetkellä kotitalousvähennyksen rajapinta on testiympäristössämme kuudenneksi suosituin”, kertoo Hyyrynen. 

Kustannuksia yrityksille

Siivous- ja kotihoitopalveluita tarjoavan Jety Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander kuuluu myös Terveys- ja sosiaalialan Yrittäjät Ry:n hallitukseen. Hänelle rajapinnat ovat sinänsä tuttuja esimerkiksi Suomi.fi-palveluista ja ylipäänsä yrityksen talousasioiden hoidosta. Kotitalousvähennyksen rajapintauudistukseen hän kuitenkin suhtautuu vahvasti epäillen.

”Yrittäjälle kaadetaan tässä lisää tehtävää, ja sille pitää laskea jokin hinta. Pääsääntöisesti kaikki yritykset käyttävät nykyisin jo sähköistä kirjanpitoa, mutta totta kai myös taloushallintoyritykset rokottavat lisää tästä uudesta tehtävästä. Palvelun ostaja tulee sen tavalla tai toisella maksamaan”, Helander sanoo.

Helander ihmettelee myös, onko rajapintauudistuksessa ajateltu tietoturvakysymyksiä. Jos yritys hoitaa kotitalousvähennyksen, asiakkaan pitää antaa sille kaikki vähennystä varten tarvittavat tiedot, esimerkiksi henkilötunnuksensa ja pankkitilin numero.

Verottaja uskoo, että uudistus tuo kotitalousvähennyksen käyttäjiksi sellaisia asiakkaita, joille nykykäytäntö on liian hankala. Helander on eri mieltä.

”Meillä kaikki, jotka tilaavat kotisiivous- tai hoivapalveluita, käyttävät jo myös kotitalousvähennystä. Siivouksen lisäksi teemme kodin askareita, laitamme ruokaa, käymme asiakkaan kanssa apteekissa tai kävelyllä”, Helander kuvaa.

Jety Oy:llä hoito- ja hoivapalveluiden kotitalousvähennyksen laajennus ei ole osoittautunut kultakaivokseksi. Yritys on menettänyt julkisen sektorin tilaamien kotipalveluiden alihankintaa, kun kilpailutuksessa vaadittu hinta laski kannattamattomaksi. Yksityisten kotipalveluiden kysyntä on kasvanut hyvin vaisusti eikä ole korvannut tätä menetystä.

Helander ei usko rajapinnan tuovan uusien asiakkaiden vyöryä, mutta hän odottaa sen vaikuttavan yritysten väliseen kilpailuun. Asiakkaan näkökulmasta kotitalousvähennyksen hoitava yritys voi olla kiinnostavampi kuin sellainen, jonka kanssa vähennys on tehtävä itse.

”Kilpailusyistä menemme luultavasti itsekin myöhemmin mukaan rajapintauudistukseen.” 

Kännykkäsovellus avuksi?

Alan yrittäjiä edustavan Taloushallintoliitto Ry:n viestintä- ja markkinointijohtaja Juha Kartano näkee rajapintauudistuksessa mahdollisuuksia. Ne koskevat etenkin sellaisia yrityksiä, joiden toiminta on jo vahvasti digitaalista ja automatisoitua. Esimerkiksi isoimmilla siivouspalveluyrityksillä on jo kännykkäsovelluksia, joiden avulla asiakas hoitaa tilaustaan.

”Yrityksellä on jo asiakkaan tiedot sovelluksessa. Kun tämä ostaa vaikka viisi tuntia siivousta kuukaudessa, siitä kertyy tietty määrä vähennettävää ja tiedot menevät automaattisesti sovelluksesta eteenpäin. Asiakkaan elämän helpottuminen on tosi kova juttu. Kun uudistus saa näkyvyyttä, ehkä yritykset innostuvat automatisoimaan toimintaansa”, kaavailee Kartano.

Verohallinnon Mika Hyyrynen muistuttaa, ettei uuden rajapinnan ole ajateltu syrjäyttävän kaikkia muita tapoja ilmoittaa kotitalousvähennyksestä, vaan toimivan vaihtoehtona niiden rinnalla. Jos vähennyksen käyttö on säännöllistä, kuten siivous- ja hoivatyössä usein on, nopein tapa hyödyntää vähennys on edelleen ottaa se etukäteen huomioon veroprosentissa.

Asiakasta hyödyttää, että Verohallinto saa tiedot nopeammin ja reaaliaikaisemmin. Virheiden määrä vähenee, kun vähennystietoja ei tarvitse käsin naputella moneen kertaan ja ne tulevat suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle.”

Heidi Hammarsten

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti