veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

EU:n koronarokotustodistus otetaan käyttöön Suomessa ensi viikon tiistaina

EU:n koronarokotustodistus otetaan käyttöön Suomessa ensi viikon tiistaina
17.6.2021

Suomen kansallinen koronarokotustodistus päivittyy yhteensopivaksi EU:n koronarokotustodistuksen kanssa. EU:n koronarokotustodistuksen saa Omakannasta 22.6. lähtien, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo.

Kansallinen koronarokotustodistus vaihtuu EU:n koronarokotustodistukseen Omakannassa automaattisesti.

Tavoitteena on, että myös muut EU:n koronatodistuksista eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saisi Omakannasta 14.7. alkaen.

Kaikki EU:n koronatodistukset ovat kansalaisille maksuttomia ja todistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Selvitä ennen matkaa, millainen todistus kelpaa kohdemaassa

EU:n koronarokotustodistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. EU:n tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista EU:n koronatodistuksilla. EU-jäsenmaat päättävät itse muut tarkemmat käyttötarkoitukset.

Henkilön on ennen matkaa selvitettävä itse, millaista todistusta kohdemaa vaatii.

EU-maat ottavat EU:n koronatodistukset (EU digital COVID certificate) ja niiden lukusovellukset käyttöön eri aikoina. Tämä tarkoittaa, että EU-mailla ei välttämättä ole täysin samaan aikaan valmiuksia antaa ja varmistaa todistuksia. Lisäksi EU-maat päättävät itse, mitä muita todistuksia ne hyväksyvät maahan saapuvilta.

EU:n koronatodistusten sisältö ja oikeellisuus voidaan tarkistaa digitaalisella lukusovelluksella. Suomessa lukusovellus on käytettävissä 1.7. 

Koronatodistuksia voidaan tarkastaa kolmessa eri vaiheessa:

  1. Lähtömaassa Suomeen matkustavilta, jolloin liikennöitsijät voivat halutessaan sopimukseen perustuen edellyttää todistuksia matkustajilta.
  2. Suomeen saavuttaessa, jolloin tarkastamisesta vastaavat terveysviranomaiset sekä virka-apuviranomaiset tartuntatautilain nojalla.
  3. Suomesta pois lähdettäessä, jolloin liikennöitsijät voivat joutua tarkastamaan todistuksia, jos kohdemaat sitä sopimukseen perustuen edellyttävät.

OHJEITA MATKUSTAMISESTA Lisätietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu Euroopan Unioinin Re-open EU -verkkosivustolle

Puhelimeen tallennettu tai Omakannasta paperille tulostettu kansallinen koronarokotustodistus kannattaa vaihtaa EU:n koronarokotustodistukseen, joka on EU-maissa paremmin tunnettu.

Yli 90 prosentille rokotetuista voidaan jo muodostaa koronarokotustodistus. Eräiltä alueilta tiedot tulevat Omakantaan viiveellä myös kesäkuussa, joten rokotustodistukset eivät vielä näy aivan kaikille rokotetuille henkilöille. Jatkossa todistus on saatavilla Omakannasta viimeistään 5 vuorokauden kuluessa rokotuksesta.

Henkilöt jotka eivät käytä Omakantaa, voivat tällä hetkellä saada terveydenhuollosta muun todistuksen koronarokotuksesta, jos todistus esimerkiksi matkustamiseen välttämättömästi tarvitaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset saavat heinäkuussa käyttöönsä kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun, jolla varmistetaan EU:n koronatodistuksen saatavuus myös niille henkilöille, jotka eivät käytä Omakantaa.

MATKUSTUSSUOSITUKSIIN MUUTOKSIA

Ulkoministeriö suosittelee noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa EU- ja Schengen alueelle.

Ministeriö suosittelee myös edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

Lisäksi ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan. 

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.

Lisätietoa matkustamisesta Suomeen ja Suomesta  >>

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti