veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Aurinko­sähkö­järjestelmiä asennettu huolimattomasti

Aurinko­sähkö­järjestelmiä asennettu huolimattomasti
8.8.2023

Aurinkopaneelien asennuksissa tehdään paljon virheitä, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Se selvitti aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta, koska oli saanut useita ilmoituksia virheellisistä asennuksista. Virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa.

Useissa Tukesin tarkastamissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmien asennuksia oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudatettu. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa.

Valvonnassa keskityttiin pientaloihin ja maatiloihin eri puolilla Suomea. Tarkastukset teetettiin valtuutetuilla sähkötarkastajilla. Tarkastettuja aurinkosähköjärjestelmiä oli yhteensä 45.

Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 prosenttia asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Kaikista tarkastetuista kohteista sähköturvallisuuslaissa edellytetty käyttöönottotarkastuspöytäkirja oli käytettävissä noin kahdessa kolmasosassa (70 %). Näistä sekä säädösvaatimuksen että asennusstandardin dokumentointivaatimuksen täyttäviä pöytäkirjoja oli vain noin yksi kolmasosa (32 %).

Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneeliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina mm. veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille.

Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin, kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin. Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten. 

”Valvontaprojektin tulos tukee käsitystä, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin liittyy vahvassa järjestelmien kasvuvaiheessa vakavia turvallisuuspuutteita”, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka sanoo tiedotteessa.

”Sähköalan toimijoiden ja nimettyjen vastuuhenkilöiden sähkötöiden johtajien tulee tuntea vastuunsa ja huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta, omavalvonnasta sekä ennen kaikkea siitä, että asennukset ovat turvallisia ja sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa ja luovuttamista.”

Vastuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän asennustyö täyttää kokonaisuudessaan sitä koskevat vaatimukset on yksiselitteisesti järjestelmän asentaneella sähköurakoitsijalla, muistuttaa Tukes.

Minna Petäinen 

Rahat, verot, työ & eläke, koti