veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verotukseen voi hakea kolmen vuoden ajan muutosta

Verotukseen voi hakea kolmen vuoden ajan muutosta
14.1.2020

Muutoksenhakuaika lyheni aiemmasta 5 vuodesta 3 vuoteen vuoden 2017 alusta. Edelleen voit siis hakea oikaisuvaatimuksella muutosta vuoden 2014 tuloverotukseen vuonna 2020.

Oikaisuvaatimus on tehtävä verotuksen oikaisulautakunnalle pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa verovuotta tai kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Perintö- ja lahjaverotuksessa verovuosi on kalenterivuosi, jolloin perinnönjättäjä on kuollut, lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.  Kiinteistöverotuksessa verovuosi on kalenterivuosi, jolta kiinteistöveroa on suoritettava. 

Myös tuloverotuksessa kolmen vuoden muutoksenhakuaika alkaa heti seuravan kalenterivuoden alusta.

Muutosta haetaan ensin verotuksen oikaisulautakunnalta. Käsittelystä oikaisulautakunnassa ei peritä viranomaismaksua. 

Valitus hallinto-oikeuteen

Jos oikaisuvaatimukseen saatu päätös ei tyydytä, siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus täytyy tehdä hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen pääsääntöisesti seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Valittaminen hallinto-oikeuteen on maksullista. Oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa vuonna 2020. 

Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan yleensä peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitusosoitus kannattaa lukea huolella

Oikaisulautakunnan antama päätös sisältää verotuspäätöksen selvityksineen verotuksen perusteista sekä ohjeet siitä, miten verotukseen voi hakea muutosta. Tämä muutoksenhakuosoitus eli valitusosoitus kannattaalukea huolella.

Valitusosoituksessa tulee mainita:

  1. valitusviranomainen,
  2. viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä
  3. valitusaika ja mistä se lasketaan.  

Lisäksi valitusosoituksessa selostetaan vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.

Tuomo Lindholm 

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti