veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Sukupolvi vaihtuu maatilalla – miten kauppaa verotetaan?

Sukupolvi vaihtuu maatilalla – miten kauppaa verotetaan?
20.7.2021

Teemme verovapaan sukupolvenvaihdoskaupan maatilasta. Onko maatalouskiinteistön ostajan maksettava neljän prosentin varainsiirtovero kauppahinnasta vai onko kauppa myös varainsiirtoverotuksessa verovapaa?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Yleensä maatilan sukupolvenvaihdoskaupan yhteydessäkin kiinteistöstä on maksettava varainsiirtoveroa. 

Maatilan sukupolvenvaihdoksessa saattaa kuitenkin tulla sovellettavaksi jokin verovapausperuste kuten eräitä maatalouselinkeinolainsäädännön mukaisia luovutuksia koskeva säännös. Verovapauden edellytyksenä on tällöin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) antama todistus siitä, että jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Luovutuksensaajalle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä korkotukilaina kiinteistön tai sen osan hankkimista varten.
  • Luovutuksensaajan vastattavaksi on siirretty tällainen laina, tai hänelle on myönnetty vastaavaan aiempaan lainsäädäntöön perustuva laina ja hän olisi voinut saada lainan myös uuden lainsäädännön mukaan
  • Jos luovuttajana on valtio, luovutus on tapahtunut edellä mainitun lainsäädännön mukaiseen tarkoitukseen.

Tämän verovapauden edellytykset tutkii ELY-keskus, ei Verohallinto. Verovapaus koskee vain ELY-keskuksen antamassa todistuksessa mainittuja kiinteistöjä.

Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus saattaa koskea maatilan asuinrakennusta ja sen rakennuspaikan osuutta kauppahinnasta.

Maatilan sukupolvenvaihdoksessa kaupan osapuolet voivat myös saada veronhuojennuksia lahjaverotuksessa ja tuloverotuksessa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti