veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Pysy kartalla verotuksen valitusajoista

Pysy kartalla verotuksen valitusajoista
10.12.2020

Vielä ehtii tehdä valitukset vuosilta 2014 ja 2017, ensi vuonna se on myöhäistä.

Ensimmäinen muutoksenhakuaste on verotuksen oikaisulautakunta. Verovuotta 2014 tai verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä kuluvan vuoden viimeisenä päivänä eli uuden vuoden aattona 2020.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös Omaverossa sähköisesti.

Valitusaika lyheni

Muutoksenhakuaika lyhentyi vuonna 2017 viidestä vuodesta kolmeen. Niinpä vuosi 2017 vanhenee nopeammin kuin vuodet 2014, 2015 ja 2016.

Valitusajan laskeminen muuttui samalla, joten tosiasiassa valitusaika lyheni kahden vuoden asemesta kolme vuotta.

Uudessa systeemissä kolmen vuoden valitusaika lasketaan verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vanhassa systeemissä, joka koskee edelleen vuosia 2014–2016, viiden vuoden valitusaika lasketaan vasta verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Verotuksen toimittamisvuosi on verovuotta seuraava vuosi.

Muutoksenhakuaika alkaa siis kulua nykyisin vuotta aikaisemmin ja on lisäksi lyhyempi kuin ennen. Siksi vuosi 2017 vanhenee tämän vuoden lopussa samaan aikaan vuoden 2014 kanssa.

Sen sijaan vuodelta 2015 ehtii tehdä oikaisuvaatimuksen vielä ensi vuonna 2021 ja vuodelta 2016 vielä vuosina 2021 ja 2022.

Vuosi, jonka
verotukseen
haet muutosta
Mihin mennessä valitus
onviimeistään tehtävä
2014 31.12.2020
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023*
2017 31.12.2020

* 31.12.2022 on lauantai

Päivi Kaari

Kirjoittaja Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi 

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti