veronmaksajat.fi

VEROT

Perinnöksi osakkeita – miten perintöosakkeiden myynnistä saatuja tuloja verotetaan?

Perinnöksi osakkeita – miten perintöosakkeiden myynnistä saatuja tuloja verotetaan?
17.5.2018

Puolisoni sai osakkeita perinnöksi edellisen miehensä kuoltua. Hän myi osakkeet tänä vuonna 40 000 eurolla. Millaisia veroseuraamuksia puolisolleni on tulossa osakkeiden myynnistä? 

Verojuristi Jonna Ijäs vastaa:

Ensin täytyy selvittää, paljonko omaisuuden myynnistä syntyy luovutusvoittoa. Kun myy perintönä saatua omaisuutta, omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan omaisuudelle perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Tällöin osakkeiden luovutusvoitoksi saadaan myyntihinta vähennettynä perintöverotuksessa osakkeille vahvistetulla arvolla. Myyntikulut voidaan myös vähentää.

Vaihtoehtoisesti vaimosi voi käyttää todellisen hankintamenon sijaan hankintameno-olettamaa, joka on joko 20 % tai 40 % osakkeiden myyntihinnasta.

Jos vaimosi on omistanut osakkeet miehensä kuoleman jälkeen alle 10 vuotta, hän voi käyttää hankintameno-olettamana 20 % myyntihinnasta, jolloin voitto on aina tasan 80 % myyntihinnasta. Kymmenen vuoden omistusajan jälkeen hän voi käyttää 40 %:n hankintameno-olettamaa, jolloin voitto on aina tasan 60 % myyntihinnasta. Perityn omaisuuden omistusaika lasketaan perinnönjättäjän kuolemasta.

Luovutusvoitto on verotettavaa pääomatuloa. Verovelvollisen pääomatuloista maksetaan pääomatuloveroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta vero 34 prosenttia.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti