veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Milloin saa invalidivähennyksen?

Milloin saa invalidivähennyksen?
7.2.2017

Verotuksessa on oma vähennyksensä invalideille. Millä edellytyksillä tämän vähennyksen saa, lakimies Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitosta?

”Henkilöllä on oikeus saada invalidivähennys, jos hänellä on pysyvä haitta, joka on aiheutunut sairaudesta tai vammasta. Vähennys määräytyy sen perusteella, mikä haitta-aste on. Sairaus ei siis voi olla sellainen, josta paranee vaan pysyvän haitta-asteen on lääkärinlausunnon mukaan oltava vähintään 30 prosenttia.

Jos haitta-aste on 100 prosenttia, saa suoraan verolaissa säädetyn euromäärän. Jos haitta-aste on alle 100 prosenttia, saa määritellyn prosenttilukeman verran maksimimäärästä.” 

Kuinka suuri invalidivähennys on? Onko sekä kunnallis- että valtionverotuksessa oma vähennyksensä?

”Kunnallisverotuksessa maksimimäärä on 440 euroa, joka vähennetään muista ansiotuloista paitsi eläketuloista. Eläketuloista tätä vähennystä ei saa.

Valtionverotuksessa maksimivähennys on 115 euroa, ja se tehdään suoraan verosta. Sama henkilö voi siis saada vähennyksen sekä kunnallis- että valtionverotuksessa. Valtionverotuksessa vähennyksen voi saada eläketuloistakin.

Jos valtionverotuksessa vähennystä ei voida tehdä sen henkilön verotuksessa, jolla siihen on oikeus, eli hänellä ei ole valtionveroja joista vähentää, vähennys voidaan tehdä puolison tuloista. Kunnallisverotuksessa ei ole vastaavaa käytäntöä.

Invalidivähennyksessä on lisäksi poikkeus, jos henkilöllä on ollut vuonna 1982 eläketuloja ja jos hänellä oli oikeus saada silloin kunnallisverotuksessa invalidivähennys. Mikäli tällaisella henkilöllä ei ole muita ansiotuloja kuin eläketuloja tällä hetkellä, hän saa edelleen samansuuruisen vähennyksen kuin on saanut aikaisemminkin.

Lisäksi jos vuonna 1975 on ollut oikeus saada invalidivähennys silloisten pienempien haitta-asteiden kuin 30 prosentin perusteella, vähennyksen saa edelleen saman prosentin mukaisesti.” 

Kun olen ensimmäistä kertaa hakemassa invalidivähennystä, vaatiiko verottaja aina lääkärintodistuksen?

”Lähtökohtana on, että kun ensimmäistä kertaa vaatii invalidivähennystä, pitää olla lääkärintodistus. Sen voi liittää esimerkiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tosin jos henkilö on työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, lääkärintodistusta ei tarvita. Selvitys näistä eläkkeistä riittää.” 

Milloin verottaja tekee vähennyksen viran puolesta?

”Kun lääkärinlausunto on esitetty kertaalleen verottajalle, verottaja olettaa, että tilanne jatkuu, eikä lääkärinlausuntoa tarvitse hankkia vuosittain uudestaan. Lääkärinlausuntoa ei myöskään tarvita, jos on työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.”

Riitta Rimmi

Rahat, verot, työ & eläke, koti