veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Luovun perinnöstäni lasteni hyväksi – säästynkö veroilta?

Luovun perinnöstäni lasteni hyväksi – säästynkö veroilta?
1.10.2020

Olen saamassa suvulta perinnöksi metsämaata. Minulla on vaimo ja kolme täysi-ikäistä lasta. Olen ajatellut, että luovun perinnöstäni kolmen aikuisen lapseni hyväksi, jolloin perintö siirtyisi yhden sukupolven yli.

Onko tämä mahdollista tehdä siten, ettei luopumisesta tule minulle veroseuraamuksia? Missä vaiheessa minun pitää ilmoittaa, että en ota perintöä vastaan?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Kyllä on, mutta vain tietyillä ehdoilla.

Perinnöstä voi luopua tehokkaasti niin kauan kuin perinnöstä luopuja ei ole vastaanottanut perintöä ryhtymällä pesään. Pesään ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että osakas on alkanut käyttää omistajalle kuuluvia oikeuksia. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi pesän omaisuuden jakaminen, pesän saatavan periminen, pesän omaisuuden myyminen tai valtakirjan antaminen pesän omaisuuden myyntiin.

Pesään ryhtymisenä ei pidetä perunkirjoitukseen osallistumista eikä jäämistön välttämättömistä ja tavanomaisista hoitotoimista huolehtimista. Myöskään verotusta koskevan ennakkoratkaisun hakeminen ei ole pesään ryhtymistä.

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, että et sen yhteydessä määrää edunsaajaa tai jos määräät, edunsaajina ovat luopujan kaikki sijaantuloperilliset eli sinun tapauksessasi kaikki kolme aikuista lastasi, joilla olisi myös ollut oikeus periä vainaja.

Lakiin perustuvasta perinnöstä ei voi luopua osittain, testamenttiin perustuvasta perinnöstä sen sijaan voi.

Tehokkaalle luopumiselle ei ole asetettu lainsäädännössä takarajaa. Ratkaisu luopumisen tehokkuudesta tehdään kokonaisarviona, jossa otetaan huomioon paitsi osakasasemassa tehdyt aktiiviset toimenpiteet myös ajan kuluminen.

Kokonaisarvioinnissa voidaan antaa merkitystä myös sille, että perillinen on maksanut hänelle määrätyn perintöveron eikä ole toimittanut selvitystä, että on luopunut perinnöstä. Luopuminen ei ole verotuksen kannalta yleensä tehokasta enää useiden vuosien jälkeen perittävän kuolemasta.

Mikäli kyse olisi testamenttiin perustuvasta perimyksestä, on kuitenkin huomattava, että luopumisen kohteena oleva osa voi tällöin jopa ohjautua myös muulle taholle kuin lapsillesi.

Verohallinto on antanut ohjeen Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa.

Rahat, verot, työ & eläke, koti