veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kotitaloudet maksavat lähes puolet ympäristöveroista – verokertymä karttuu sähköstä ja polttoaineista

Kotitaloudet maksavat lähes puolet ympäristöveroista – verokertymä karttuu sähköstä ja polttoaineista
10.9.2020

Ympäristöverokertymä kasvoi vuonna 2018 noin kaksi prosenttia 6,8 miljardiin euroon. Kotitaloudet ovat edelleen suurin ympäristöverojen maksaja ja maksoivat 47 prosenttia koko kertymästä. Teollisuuden maksamat ympäristöverot kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta.

Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan noin seitsemässä prosentissa, kertoo Tilastokeskus.

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2009–2018

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2009-2018 Lähde: Tilastokeskus

Noin 4,5 miljardia euroa, eli kaksi kolmasosaa kaikista ympäristöveroista, kertyi sähköstä ja polttoaineista maksettavista energiaveroista. Energiaverot sisältävät myös huoltovarmuusmaksut sekä päästökaupan.

Energiaverojen kertymä kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2018. Vuoden alussa voimaan tulleet korotukset voimalaitos- ja lämmityspolttoaineisiin eivät merkittävästi kasvattaneet kertymää. Raskaammin verotettujen kivihiilen ja polttoöljyjen käyttö vähentyi ja niitä korvattiin kevyemmin verotetuilla maakaasulla ja turpeella.

Kotitalouksien maksama osuus energiaveroista laski hieman vuodesta 2017, mutta oli edelleen kolmanneksen koko energiaverokertymästä. Teollisuuden maksamat energiaverot kasvoivat noin 14 prosenttia ja vastasivat viidesosaa koko kertymästä. Muita merkittäviä energiaverojen maksajia olivat energiahuollon ja liikenteen toimialat.

Liikenneverot ovat toinen merkittävä veroryhmä, joita kerätään etenkin ajoneuvo- ja autoverona. Liikenneverojen kertymä oli 2,2 miljardia euroa eli lähes kolmasosa ympäristöveroista.

Henkilöautojen ensirekisteröintien kasvu lisäsi maksettuja autoveroja, joiden kertymä lisääntyi noin kaksi prosenttia huolimatta portaittaisesta veronalennuksesta autoveroon. Valtaosan, 76 prosenttia, liikenneveroista maksoivat kotitaloudet.

Lisäksi vuonna 2018 kerättiin 38 miljoonaa euroa päästöveroja. Päästöverot koostuvat jäteverosta, juomapakkausverosta, öljyjätemaksusta sekä öljynsuojamaksusta.

Päästöverokertymä on pienentynyt noin puoleen vuodesta 2009. Kertymää on kutistanut etenkin se, että kaatopaikoille viedään aikaisempaa vähemmän jätteitä.  Päästöveroista suurin osa onkin juomapakkausveroja.

Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan 6,9 prosentissa, joka on hieman EU-maiden kuuden prosentin keskiarvoa korkeampi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ympäristöverojen osuus kaikista veroista on vaihdellut 6,2 ja 7,2 prosentin välillä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti