veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Perinnöksi pörssiosakkeita – miten myyn pelkät perintöosakkeet?

Perinnöksi pörssiosakkeita – miten myyn pelkät perintöosakkeet?
6.9.2019

Sain isäni kuolinpesän perinnönjaossa pörssiosakkeita, jotka haluan myydä. Minulla on saman yhtiön osakkeita ennestään, ja niiden arvo on noussut huomattavasti.

Miten minun kannattaa menetellä, jos myyn vain perinnöksi saamani osakkeet, jotta maksaisin mahdollisimman vähän veroa?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Sinun kannattaa sijoittaa perimäsi osakkeet toiselle arvo-osuustilille kuin aiemmin omistamasi saman yhtiön osakkeet.

Perittyjen pörssiosakkeiden hankintamenona pidetään niiden perintöverotuksessa vahvistettua arvoa, joka on käytännössä sama kuin osakkeiden pörssikurssi perinnönjättäjän kuolinpäivänä. 

Mikäli myyt perimäsi osakkeet suuremmalla hinnalla kuin mitä perintöverotuksessa on vahvistettu, sinulle voi muodostua luovutusvoitosta pääomatuloa. Saman verovuoden aikana saadusta pääomatulosta maksetaan 30 prosenttia veroa 30 000 euroon asti ja ylimenevältä osalta 34 prosenttia.

Verottaja katsoo, että arvo-osuustilillä olevat pörssiosakkeet on luovutettu samassa järjestyksessä kuin ne on hankittu. Mikäli sijoitat perimäsi osakkeet samalle arvo-osuustilille vanhojen osakkeittesi kanssa, sinun katsotaan edellä mainitun ns. fifo-periaatteen nojalla myyneen ensiksi pisimpään omistamasi saman yhtiön osakkeet, joista kertomasi perusteella joutuisit mitä ilmeisimmin maksamaan pääomatuloveroa.  

Mikäli haluat maksaa pääomatulon veroa vain siitä arvosta, jolla myyntihinta ylittää perintöverotusarvon ja myyntikulut, sinun kannattaa sijoittaa perintöosakkeesi toiselle arvo-osuustilille, jossa samoja osakkeita ei vielä ole. Näin pystyt näyttämään verottajalle, että olet myynyt ensin perinnöksi saamasi osakkeet, kun myyt ensin osakkeet tältä perittyjen osakkeiden arvo-osuustililtä.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti