veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Parhaat sijoitusrahastot takoneet kovia tuottoja pitkällä aikavälillä

Parhaat sijoitusrahastot takoneet kovia tuottoja pitkällä aikavälillä
28.11.2019

Taloustaidon vertailusta käy ilmi, mitä osakerahastojen, yhdistelmärahastojen ja korkorahastojen tuotoille on tapahtunut keskimäärin kolmessa, viidessä ja kymmenessä vuodessa. 

Taloustaidon vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. FA:n ulkopuolisista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Taulukossa pitkän aikavälin tuotot 30.9.2019, parhaat viiden vuoden tuoton mukaan: 

Sijoitusrahastot, tuotot 30.9.2019 

 Rahastojen tuotto, %, 12 kk

NUMERO 121 000 milj. € Rahastopääoma kotimaisten rahastoyhtiöiden sijoitusrahastoissa on 121 000 milj. euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti