veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakerahastoissa tasainen tahti – pitkän aikavälin tuotoissa mukavat luvut

Osakerahastoissa tasainen tahti – pitkän aikavälin tuotoissa mukavat luvut
19.10.2021

Taloustaidon rahastovertailussa vertaillaan osake-, yhdistelmä- ja korkorahastojen keskipitkän ja pitkän aikavälin tuottoja. Vertailu kertoo rahastojen vuosituotot kolmen, viiden ja kymmenen vuoden jaksoilta.

Tällä kertaa osakerahastojen kärjessä on pitkän aikavälin tuotoilla (5 v) mitattuna kaksi digitalisaatioon ja teknolgiayhtiöihin sijoittavaa rahastoa. Listalla on useampia pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja. Joukkoon mahtuu myös yksi Kiinaan ja yksi Aasiaan sijoittava rahasto. 

Taloustaidon vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Osake-, yhdistelmä- ja korkorahastojen tuottoja 31.8.2021, parhaat 5 vuoden tuottojen mukaan:

 

Juoksevat kulut ovatrahastojen ilmoittamia. Kulut on jo vähennetty tuotoista.

Rahastojen tuotto, % Lähde: Syomen Sijoitustutkimus

NUMERO 6 200 e Kotitalouksien sijoitusrahastoihin sijoittaman varallisuuden mediaanisumma on 6 200 euroa. Lähde: Finanssiala

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti