veronmaksajat.fi

RAHAT

Mikä on korkorahasto? Kolme faktaa säästäjälle

Mikä on korkorahasto? Kolme faktaa säästäjälle
15.4.2024

1. MITÄ KORKORAHASTOT OVAT?

Korkorahastot ovat sijoitusrahastoja, kuten osakerahastot tai yhdistelmärahastot. Ne eivät kuitenkaan sijoita osakkeisiin, vaan nimensä mukaisesti korkosijoituksiin. Sijoituskohteina ovat esimerkiksi joukkovelkakirjalainat, joilla yritykset, yhteisöt tai valtiot hakevat markkinoilta rahoitusta.

2. MITEN KORKORAHASTO TOIMII?

Korkorahasto toimii yksinkertaistetusti näin:

Säästäjä merkitsee (ostaa) rahastosta osuuksia eli sijoittaa varojaan rahastoon. Rahasto puolestaan sijoittaa osuudenomistajien varat joukkovelkakirjalainoihin. Velallinen maksaa saamalleen lainalle korkoa laina-ajalta. Kun laina-aika päättyy, velallinen maksaa lainan pääoman takaisin rahastolle.

Rahaston arvo karttuu juoksevilla korkotuloilla, joita se saa velallisilta.

Rahastot eivät pidä kaikkia joukkolainoja salkussaan eräpäivään asti, vaan ne myös ostavat ja myyvät lainoja kesken laina-ajan. Lainojen hinta vaikuttaa koko rahaston arvoon, ja hintaan taas vaikuttaa mm. yleinen korkotaso.

Nyrkkisääntö on, että jos yleinen korkotaso nousee, korkorahastojen arvo laskee, koska uusista joukkolainoista maksetaan korkeampaa korkoa kuin vanhoista. Jos yleinen korkotaso laskee, korkorahastojen arvo vastaavasti nousee, koska vanhoista joukkolainoista maksetaan korkeampaa korkoa kuin uusista.

Säästäjän rahastosijoituksen arvoa pienentävät myös palkkiot, joita rahasto perii. Ne vaihtelevat rahastokohtaisesti.

Kun säästäjä haluaa rahansa takaisin ja lunastaa (myy) rahasto-osuutensa, hänen sijoituksensa arvo määräytyy yksinkertaisella laskutoimituksella: yhden rahasto-osuuden arvo on rahaston senhetkisen omaisuuden arvo jaettuna rahaston osuuksien kokonaismäärällä.

Säästäjä voi yleensä ostaa ja myydä osuuksiaan milloin tahansa.

MINKÄTYYPPISIÄ KORKORAHASTOJA ON?

Jos rahasto on sijoittanut lainoihin, joiden laina-aika (juoksuaika) on enintään yksi vuosi, kysymyksessä on lyhyen koron rahasto. Jos laina-aika on pidempi, kysymyksessä on pitkän koron rahasto.

Korkorahastoja luokitellaan monella muullakin perusteella, esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen alueen mukaan.

Lisäksi yrityslainoihin sijoittavat rahastot on jaettu suuremman riskin ja tuotto-odotuksen High Yield -rahastoihin ja pienemmän riskin ja tuotto-odotuksen Investment Grade -rahastoihin. Rahastovertailuissa niitä voidaan kutsua myös ”korkeariskisiksi” ja ”luokitelluiksi” yrityslainarahastoiksi.

Valtionlainoihin sijoittavat rahastot ovat oma ryhmänsä.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti