veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Luvanvaraista sijoitusneuvontaa, luvatonta vedätystä..., pörssistä ei saa puhua ihan mitä tahansa

Luvanvaraista sijoitusneuvontaa, luvatonta vedätystä..., pörssistä ei saa puhua ihan mitä tahansa
17.2.2021

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Kun pörssissä on puhuria, pörssipuhekin porisee voimakkaana niin netin keskustelupalstoilla, sijoittamista käsittelevillä sivuilla, mediassa kuin tuotekauppiaiden – nykyisin usein virtuaalisilla – palvelutiskeillä.

Sijoitusasioista kuka tahansa ei kuitenkaan saa sanoa ihan mitä tahansa, sillä sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa.

Se, mitä sijoitusneuvonta teoriassa ja käytännössä tarkoittaa, onkin monimutkaisempi juttu. Eikä sijoitusneuvonta suinkaan ole ainut ongelmakohta. Viime aikoina on puhuttu esimerkiksi "pumppaa ja dumppaa" -toiminnasta, jossa pyritään vedättämään osakekurssia.

Keksin muutaman tapausesimerkin ja pyysin Finanssivalvontaa arvioimaan, mitä seikkoja niihin voisi liittyä lainsäädännön näkökulmasta. Finanssivalvonnan johtava lakimies Pia Ovaska otti tehtävän vastaan.

Facebook-ryhmässä suositellaan Nokiaa

Tapaus: Facebookin sijoittamista käsittelevään ryhmään tulee kysymys: "Olen aloitteleva sijoittaja. Mitä osaketta minun kannattaisi ostaa?"

Tähän kysymykseen vastaa toinen ryhmän jäsen mainitsemalla yhden Helsingin pörssin osakkeen nimen (esim. "Nokiaa. Varma nousija."). Onko tämä sijoitusneuvontaa? Vaikuttaisiko asiaan, jos vastaaja olisi julkisuudesta tunnettu rahoitusalalla työskentelevä henkilö?

Pia Ovaska: "Kyse ei ole sijoitusneuvonnasta, sillä sen määritelmän mukaan sijoitusneuvonnassa asiakkaalle annetaan yksilöllinen suositus yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi ja tätä neuvontaa ei anneta laajemmin yleisön saataville. Vastaajan asemalla ei ole vaikutusta sen arviointiin, onko tässä tapauksessa kyse yksilöllisestä sijoitusneuvosta."

"Sijoitussuosituksia koskevan sääntelyn soveltuminen ryhmän jäsenen vastaukseen edellyttää, että vastaajana olevaa henkilöä voidaan pitää ns. sijoitusalan asiantuntijana. Sääntelyn määritelmän mukaan asiantuntijana voidaan pitää henkilöä, joka toistuvasti ehdottaa rahoitusvälineitä koskevia suoria osto- tai myyntisuosituksia."

"Asian arviointiin voi vaikuttaa myös se, jos vastaaja esiintyy henkilönä, jolla on rahoitusalan asiantuntemusta tai kokemusta tai esittää suosituksensa siten, että muiden henkilöiden on kohtuullista olettaa kyseisellä henkilöllä olevan rahoitusalan asiantuntemusta tai kokemusta. Lisäksi henkilön asemaa arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • henkilön aiempaan työhistoriaan,
  • onko henkilö aiemmin tuottanut sijoitussuosituksia ammattimaisesti,
  • välittävätkö esimerkiksi tiedotusvälineet henkilön aiempia tai nykyisiä suosituksia,
  • kuinka usein henkilö tuottaa suosituksia,
  • miten laajalle joukolle suosituksia jaellaan."

Nettisivu suosittelee tai pisteyttää

Tapaus: Netissä toimii sijoittamiseen erikoistunut sivusto, jolla julkaistaan analyyseja Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä. Asiakas pääsee lukemaan analyyseja maksettuaan tilausmaksun.

Entä onko sillä merkitystä, onko palvelun takana yksityishenkilö, ammatinharjoittaja tai osakeyhtiö? Entä sillä, sisältävätkö analyysit sijoitussuosituksen ("osta", "myy" jne.)? Entä sillä, jos sivulla on linkki, jonka kautta pääsee käymään kauppaa analyysin kohteena olevalla osakkeella?

Pia Ovaska: "Sijoitussuosituksia koskeva sääntely koskee sekä yhtiöitä että luonnollisia henkilöitä. Jos analyysit sisältävät sijoitussuosituksen (esimerkiksi "osta", "myy", "pidä"), niitä jaellaan laajemmalle henkilöjoukolle ja niiden antaja on ammattianalyytikko, kyse on sijoitussuosituksen antamisesta."

Tapaus: Netissä toimiva kaupallinen sijoitussivusto pisteyttää osakkeita ja muita sijoituskohteita ja laatii niiden perusteella "pörssin parhaat" -listoja.

Pia Ovaska: "Jos pisteytys perustuu pelkästään jo aiemmin julkistettuihin tietoihin (esim. yhtiöiden julkaisemiin tunnuslukuihin) ja niiden yhteydessä ei suositeta tai ehdoteta minkään rahoitusvälineen ostamista tai myymistä, kyse ei ole sijoitussuosituksen antamisesta."

Onko vedättäminen sijoitussuositus vai kurssimanipulaatiota?

Tapaus: Yksityishenkilö avaa eri ylläpitäjien sijoituskeskusteluryhmissä keskusteluja, joissa kehuu vähävaihtoista Helsingin pörssin osaketta, jota itse omistaa. Osakkeen pörssikurssi nousee, minkä jälkeen henkilö myy omistuksensa.

Onko merkitystä sillä, nouseeko osakekurssi? Onko merkitystä sillä, myykö henkilö omistamansa osakkeet?

Pia Ovaska: "Osakkeiden kehumisen osalta sijoitussuosituksen määritelmän täyttyminen riippuu pitkälti siitä, voidaanko kyseistä henkilöä pitää ns. sijoitusalan ammattilaisena ja mitä tietoja rahoitusvälineestä annetaan kehumisen yhteydessä."

"Kuvattu toiminta voi myös täyttää informaatiomanipulaation tunnusmerkistön, jos kehumisen voidaan katsoa antavan väärän tai harhaanjohtavan käsityksen rahoitusvälineen tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta ja kehumisen tavoitteena on ollut taloudellisen hyödyn hankkiminen. Osakkeen kurssinousulla tai henkilön myynneillä ei sinällään ole asiassa merkitystä."

Tapaus: Yksityishenkilö spekuloi Twitterissä, että jonkin vähävaihtoisen yhtiön näkymät ovat hyvät ja kurssi tulee nousemaan.

Pia Ovaska: "Tähän pätee edellisen tapauksen informaatiomanipulaatiota koskeva osuus."

Ammattilainen Instassa ja saunassa

Tapaus: Finanssialalla työskentelevä henkilö kertoo Instagram-tarinassaan ostaneensa jonkin yhtiön osaketta ja perustelee ostoaan monisanaisesti. Hänen työnantajapankkinsa jakaa stoorin virallisella tilillään.

Pia Ovaska: "Oman sijoitussalkun tai omien ostojen esittelyn ei sinällään voida katsoa olevan sijoitussuosituksen antamista, mikäli perustelujen yhteydessä ei esitetä suoraa tai välillistä sijoitussuositusta."

Tapaus: Pankin analyytikko laatii työkseen sijoitusanalyyseja, joissa antaa pörssiyhtiöille sijoitussuosituksia. Uimahallin saunassa vierustoveri tunnistaa mediasta tutun analyytikon ja kysyy tältä, kannattaisiko Nokiaa ostaa. "Minusta kannattaa", analyytikko vastaa.

Onko merkitystä sillä, seuraako analyytikko Nokiaa? Entä sillä, kuuleeko kysyjä vastauksesta vain "kannattaa"-sanan?

Pia Ovaska: "Tapauksessa ei voida katsoa olevan kyse sijoitussuosituksen antamisesta, koska analyytikon kannanottoa ei ole tarkoitettu jaeltavaksi yleisölle."

"Kyseessä ei ole myöskään sijoitusneuvonta, jos tapauksessa ei anneta yksilöllistä neuvoa siitä, että Nokia sopisi juuri kyseiselle henkilölle."

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Hän omistaa jutussa mainittua Nokiaa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti