veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kohtasitko karhun verkossa? Hakukone voi paljastaa osakekurssien laskun

Kohtasitko karhun verkossa? Hakukone voi paljastaa osakekurssien laskun
14.11.2019

Sijoittajien verkossa tekemät hakukonehaut voivat olla hyvä mittari osakemarkkinoiden tunnelmalle. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan piensijoittajien hakukonehaut ennustavat myös osakemarkkinoiden tuottoja.

”Jos esimerkiksi kurssilaskuun liittyvät haut lisääntyvät Googlessa, ennustaa se negatiivisia osakemarkkinatuottoja seuraavalle viikolle”, kertoo KTM Antti Klemola Vaasan yliopiston tiedotteessa. ”Kannattaa siis varoa, jos Google-hauissa yhtäkkiä yleistyy vaikkapa negatiivisia markkinaodotuksia kuvaava sana bear market (karhumarkkina)”.

Antti Klemola väittelee torstaina 21. marraskuuta Vaasan yliopistossa sijoittajien käyttäytymisestä ja markkinoiden hinnoittelusta. 

Suurin vaikutus pieniin yhtiöihin

Klemolan tutkimuksen mukaan Google-hauilla havaittiin olevan yhteys nimenomaan markkinoiden laskuun. Yhteys nousuun jäi heikommaksi. Ilmeisesti sijoittajat kiinnittävät herkemmin huomiota markkinoiden kielteisiin uutisiin ja alkavat hakea niistä lisätietoa verkosta.

Antti Klemolan ”Google-vaikutukseksi” nimeämä hakukonehakujen vaikutus osakkeen tuleviin tuottoihin on sitä suurempi, mitä pienemmistä yhtiöistä on kysymys. Niiden hinnoitteluun sisältyy yleensä eniten epävarmuutta, jolloin muutokset sijoittajien hauissa pääsevät vaikuttamaan kursseihin. Klemolan mukaan myös arvoyhtiöt ovat herkkiä muutoksille. 

Piensijoittajalla on tunteet

Google-vaikutus syntyy, koska sijoittajat eivät aina toimi järkevästi ”Perinteisempi rahoitusteoria olettaa, että sijoittajat tekevät ainoastaan laskelmoituja ja hyvin harkittuja sijoituspäätöksiä eli toimivat rationaalisesti. Käyttäytymistieteellinen rahoitusteoria taas olettaa, että ainakin osa sijoittajista antaa tunteidensa vaikuttaa sijoituspäätöksiinsä eli toimii epärationaalisesti.”

”Yleisesti piensijoittajia voidaan pitää esimerkkinä epärationaalisesti käyttäytyvistä sijoittajista. Jos rationaalisesti toimivat sijoittajat eivät halua tai pysty täysin vastaamaan epärationaalisesti käyttäytyvien sijoittajien kaupankäyntiin osakemarkkinoilla, pääsevät epärationaalisesti käyttäytyvät sijoittajat vaikuttamaan osakkeiden hintoihin. Tällöin osakkeen hinta pääsee irtoamaan sen todellisesta faktoihin pohjautuvasta arvosta, ja on mahdollisuus jopa hinnoittelukuplan syntymiseen”, kertoo Klemola. 

Suomalaisten haut eivät riittäneet

Klemolan tutkimuksessa on analysoitu Google-hakujen paljastaman sijoittajatunnelman yhteyttä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuleviin tuottoihin. Suomessa hakumäärä on ollut vielä niin pieni, että vastaavaa tutkimusta ei olisi pystytty tekemään luotettavasti Suomen osakemarkkinoilla.

Ulla Simola

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti