veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Isän kuolinpesän osakkeet jakamatta – voimmeko jakaa ne keskenämme veroseuraamuksitta?

Isän kuolinpesän osakkeet jakamatta – voimmeko jakaa ne keskenämme veroseuraamuksitta?
18.3.2021

Isäni kuoli viisi vuotta sitten. Jaoimme tuolloin sisarusten kesken isän kuolinpesän rahat tasan, maksoimme perintöverot, mutta jätimme isän kuolinpesän osakkeet jakamatta.

Nyt olemme jakamassa kuolinpesän osakkeita. Voimmeko jakaa ne keskenämme tasan ilman veroseuraamuksia, vaikka niiden arvo on yli kaksinkertaistunut? Testamenttia ei ollut.

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Kyllä voitte. Pelkkä perinnönjako ei aiheuta veroseuraamuksia, kunhan kukin saa tasajaossa oman osuutensa omaisuudesta, eikä jaossa lunasteta omaisuutta pesän ulkopuolisilla varoilla eli esimerkiksi pesän osakkaan omilla säästöillä tai lainalla.

Jos ainoastaan jaatte osakkeet pääluvun mukaan, veroseuraamuksia ei aiheudu.

Osakkeiden arvonnousu verotetaan vasta silloin, kun jaossa omaisuutta saanut myy osakkeensa. Tuolloin verotetaan osakkeiden kuolinpäivän perintöverotuksessa käytetyn arvon ja osakkeiden myyntihinnan erotus eli myyntivoitto. Voitosta voi lisäksi vähentää myyntikulut, mutta ei esimerkiksi perintöveroa.

Osakkeiden perintöverotusarvon ja myyntikulujen sijasta luovutusvoitto voidaan laskea vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama.

Luovutushinnasta vähennetään 20 prosenttia, jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä alle 10 vuotta. Tällöin voitto on aina 80 prosenttia myyntihinnasta, koska hankintameno-olettaman lisäksi voitosta ei saa vähentää mitään muuta.

Luovutushinnasta vähennetään 40 prosenttia, jos luovuttaja on omistanut omaisuuden luovutushetkellä vähintään 10 vuotta. Tällöin voitto on aina 60 prosenttia myyntihinnasta.

Perintönä saadun omaisuuden omistus alkaa kuolinpäivästä.

Voitto lasketaan verovelvolliselle edullisemmalla tavalla. Pääomatulovero maksetaan 30 prosenttia 30 000 euroon asti. Ylimenevästä osasta vero on 34 prosenttia.

Arvopaperien luovutusten verotuksessa on myös merkitystä pienten voittojen verovapaudella. Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna myydyn  omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Erikseen verovapaaksi säädetyn omaisuuden  myyntejä ei kuitenkaan oteta huomioon 1000 euron rajaa tarkasteltaessa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti