veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mitä sijoittaja ehtii tehdä vielä loppuvuonna?

Mitä sijoittaja ehtii tehdä vielä loppuvuonna?
7.12.2015

Vuoden vaihtuminen voi olla pitkäjänteisellekin sijoittajalle suotuisa hetki salkun siivoukseen. Erityisesti kannattaa tarkistaa, ettei verohyötyjä jää saamatta.

Päivyri ja euroja Kuva: iStockphoto.com

Vuodenvaihteen lähestyminen näkyy osake- ja rahastovälittäjien asiakkaissa. Esimerkiksi online-välittäjä Nordnetin asiakkaista suuri osa on pitkäjänteisesti sijoittavia, osakkeistaan kiinni pitäviä osakesäästäjiä, mutta loppuvuodesta asiakkaiden aktiivisuus lisääntyy.

”Yhä useampi sijoittaja hyödyntää kiitettävän tarkasti tappioiden vähentämismahdollisuudet”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall.

Tarkista luovutustappiot

Sijoittajan kannattaakin hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta käydä läpi muistiinpanonsa kaupoistaan. Niiden avulla voi tarkistaa, onko sijoituksista syntynyt luovutustappioita, joita pystyisi vielä hyödyntämään verotuksessa, muistuttaa Veronmaksajien lakiasiain johtaja Vesa Korpela.

Tappioita on voinut syntyä osakkeiden myynnistä tai jonkin muun omaisuuden, kuten rahasto-osuuksien tai vaikka kesämökin myynnistä. 

Vielä ehdit myydä voitolla

Luovutustappiot voitvähentää luovutusvoitoista tappioiden syntymisvuonna tai viitenä seuraavana vuonna.

”Vuonna 2010 syntyneet luovutustappiot ehdit vielä vähentää vuonna 2015 syntyvistä luovutusvoitoistasi”, Vesa Korpela laskee. Ennen vuotta 2010 syntyneitä tappioita et enää voi hyödyntää.

Luovutustappiot vähennetään ikäjärjestyksessä voitoista sitä mukaa kuin luovutusvoittoja syntyy. Onko sinulle vuonna 2015 kertynyt voittoja, joista voit vähentää tappioita? Jos ei, nyt on aika miettiä, kannattaisiko tämän vuoden puolella vielä myydä voitolla omaisuutta.

Jos taas sinulla on salkussasi luovutusvoittoja, olisiko nyt hyvä hetki hankkiutua eroon jostakin tappiollisesta omaisuuserästä? Kun saisit vähennettyä luovutustappiot voitoista, pystyisit hieman keventämään sekä tappiotasi että luovutusvoitostasi menevää veroa.

Varo edestakaisia kauppoja

”Mutta jos aiot myöhemmin ostaa takaisin esimerkiksi myymäsi osakkeet, varo edestakaisia kauppoja”, Vesa Korpela muistuttaa. Verottaja saattaa tulkita edestakaiset kaupat veronkierroksi.

Selvää rajaa sille, mikä on ”turvallinen” aika kauppojen välillä, ei ole. ”Kannattaa jättää kunnon väli, ainakin muutama pankkipäivä”, Vesa Korpela sanoo. 

Tiesitkö, että tappioiden vähennysoikeus laajenee?

Vuonna 2015 ja sitä ennen syntyneet luovutustappiot saat vähentää vain luovutusvoitoista. Tähän on tulossa muutos ensi vuonna. ”Tappioiden vähennysoikeus laajenee siten, että vuodesta 2016 lähtien luovutustappiot saa vähentää kaikista pääomatuloista”, Vesa Korpela kertoo.

Luovutusvoittojen lisäksi tappioita voi siis vähentää myös esimerkiksi osinkotuloista ja vuokratuloista.

Sen sijaan lähdeverotettavista korkotuloista, kuten talletusten koroista, tappioita ei uudistuksen jälkeenkään voi vähentää.

Vuodenvaihteen salkun siivousta suunnitellessasi muista kuitenkin ottaa huomioon, että uudistus koskee vasta vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyviä luovutustappioita

Varaudu progression kiristymiseen

Pääomatuloveron progressio on kiristymässä vuodenvaihteessa. Pääomatulovero on nyt 30 %. Jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, vero on ylimenevältä osalta 33 %. Vuonna 2016 ylemmän portaan vero kiristyy 34 prosenttiin.

Veroprosentin muutos ei välttämättä anna aihetta tehdä ratkaisuja ennen vuodenvaihdetta, mutta progression kiristyminen on hyvä pitää mielessä varallisuuden hoitoa suunnitellessa. Vesa Korpela sanoo, että nyt on mahdollista saada verohyötyä, jos hajauttaa perhevarallisuutta perheenjäsenille.

”Jos pääomatulot yhteensä ovat 100 000 euroa ja ne menevät yhdelle henkilölle, pääomatuloveroa tulee maksettavaksi lähes 3 000 euroa enemmän kuin jos tulot jakautuisivat neljälle perheenjäsenelle”, hän selittää.

Hän huomauttaa, että varallisuuden jakaminen ei kaikissa tapauksissa ole järkevää ja että ratkaisuun liittyy paljon muitakin asioita kuin verotus. Myös lahjaveroja ja usein muitakin kustannuksia omaisuuden siirroista koituu.

”Mutta jos omistuksia on muutenkin perusteltua hajauttaa, nyt siihen voisi olla verotuksen näkökulmasta otollinen aika.”

Yleisesti ottaen progression kiristyminen merkitsee sijoittajille sitä, että juoksevaa tuloa tuottavien sijoitusten verotus voi olla kevyempää kuin sijoitusten, joista saa kerralla suuren tuoton esimerkiksi myyntivoittona. Ratkaisevaa on, ylittävätkö vuotuiset pääomatulot 30 000 euron rajan.

”Hyvää osinkoa maksavat osakkeet ovat siis tässäkin mielessä yhä parempi sijoitus”, Vesa Korpela sanoo. 

”Ei pelkästään verojen tähden”

Yleensä sijoittajan ei kannata ryhtyä esimerkiksi osakekauppoihin yksinomaan verotuksen tähden. Tästä muistuttavat monet sijoittamisen ammattilaiset. ”Pelkästään verotuksen takia en ostaisi tai myisi osakkeita”, sanoo myös Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju.

”Veroja ei pidä pelätä. Ne ovat merkki siitä, että sijoittaja on onnistunut – voitoistahan veroa maksetaan”, Jukka Oksaharju sanoo.

Hän kehottaa sijoittajaa pitämään mielessä ”ison kuvan”: osakesijoittajan pyrkimyksenä on sijoittaa hyvään yhtiöön ja sellaisen löydettyään kasvattaa sijoitustaan sijoittamalla myös osingot takaisin yhtiöön. Osakkeiden myyminen sijoituskohteen vaihtamiseksi on perusteltua, jos siihen on esimerkiksi yhtiö- tai toimialakohtaisia syitä.

Tosin tappiolla myyminen on monelle sijoittajalle henkisesti vaikeaa, vaikka siihen olisi perusteltu syy.

Jukka Oksaharju sanoo, että jos sijoituksia turhan usein realisoi ja sijoittelee uudelleen, pitkän aikavälin tuotto jää pienemmäksi kuin pitkäjänteisissä sijoituksissa, jotka keräävät korkoa korolle.

Sitä paitsi jos myy osakkeen tappiolla ja ostaa sen suunnilleen samalla hinnalla takaisin, saattaa joka tapauksessa kompastua veroihin myöhemmin, Jukka Oksaharju sanoo. Jos pääsee myymään osakkeen voitolla, verotettava luovutusvoitto on suurempi kuin osakkeen alkuperäisellä hankintahinnalla. ”Ja lisäksi ehkä pääomatuloverokin entistä kireämpi.”

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti