veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Tutkimus: Itsekäs ja riidanhaluinen kuski ajelee kalliilla statusautolla

Tutkimus: Itsekäs ja riidanhaluinen kuski ajelee kalliilla statusautolla
30.1.2020

Statusautojen omistajissa on keskivertoa enemmän itsekkäitä kuskeja. Lähes 2 000 autonomistajaa otti osaa Helsingin yliopiston tutkimukseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että itsekeskeiset miehet ja riidanhaluiset miehet omistavat huomattavasti muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedeksen kaltaisen statusauton.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu statusautoilijoiden ajavan muita useammin ylinopeutta ja päin punaisia, ja että he eivät anna tietä jalankulkijoille. Ilmiötä on selitetty ylensä oletuksella, jonka mukaan varallisuudella on turmeleva vaikutus. Tämä johtaa esimerkiksi niin sanottujen statustuotteiden kulutukseen ja epäeettiseen käyttäytymiseen eri tilanteissa.

Svenska social- och kommunalhögskolani sosiaalipsykologian professori Jan-Erik Lönnqvist käänsi kysymyksen päälaelleen ja pohti, onko pikemminkin niin, että tietyn tyyppiset ihmiset suosivat statusautoja riippumatta heidän varallisuudestaan ja että heillä on lisäksi taipumus rikkoa liikennesääntöjä. Toki varallisuus on edellytys statustuotteiden omistamiselle, joten on selvää, että rikkaat ajavat muita useammin statusautoilla.

Vastatakseen kysymykseen tutkijat tarkastelivat suomalaiskuluttajia. Lähes 2 000 autonomistajaa vastasi paitsi kysymyksiin, jotka liittyivät heidän autoonsa, kulutustottumuksiinsa ja varallisuuteensa, myös kysymyksiin, jotka luotasivat heidän persoonallisuuttaan.

Vastausten analysointiin käytettiin viiden persoonallisuustekijän mallia, joka on yleisin tapa mitata yksilön ominaisuuksia. Malli perustuu viiteen keskeiseen persoonallisuustekijään: avoimuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapainoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnollisuus.

Vastaus oli yksiselitteinen: itsekeskeiset miehet, jotka ovat riidanhaluisia, omapäisiä, epäsympaattisia ja epäempaattisia, omistavat huomattavasti muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedeksen kaltaisen statusauton.

Nämä persoonallisuuspiirteet selittävät sekä halun omistaa statustuotteita että sen, miksi kyseiset henkilöt rikkovat liikennesääntöjä muita useammin. 

Myös vähemmän sovinnolliset persoonallisuustyypit suosivat statusautoja. He pitävät itseään usein muita parempina ja haluavat myös näyttää sen muille.

Tunnollisillakin statusautoja

Yllättävä tutkimustulos sen sijaan oli, että myös tunnolliset persoonat tuntevat vetoa statusautoihin.

Nämä ihmiset ovat pääsääntöisesti kyvykkäitä, kunnianhimoisia, luotettavia ja hyvin organisoituneita. He huolehtivat asioistaan ja terveydestään ja pärjäävät usein myös työelämässä.

Lönnqvistin mukaan yhteys liittyy todennäköisesti heidän laatuajatteluunsa eli siihen, että he arvostavat hyvää laatua. Ajamalla luotettavalla autolla he viestivät samalla ulospäin olevansa luotettavia.

Yhteys tunnollisen persoonallisuuden ja statusautojen suosimisen välillä havaittiin sekä miehillä että naisilla. Sen sijaan yhteys itsekeskeisen persoonallisuuden ja statusautojen välillä havaittiin vain miehillä. On mahdollista, että autoilla ei yksinkertaisesti ole samaa merkitystä statussymbolina naisille.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti