veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen alimmat eläkeiät muuttuvat ensi vuonna

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen alimmat eläkeiät muuttuvat ensi vuonna
8.12.2016

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-tilien alimmat vähimmäiseläkeiät nousevat ensi vuoden alussa.

Vähimmäiseläkeikä nousee tuloverolaissa säädettyjen taulukoiden mukaisesti riippuen vakuutetun syntymävuodesta ja sopimuksen solmimisajankohdasta.

Finanssialan Keskusliiton mukaan muutos koskee noin 600 000:ta voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta. Myös vuoden 2017 alussa voimaan tulevat työeläkejärjestelmän muutokset vaikuttavat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-tilien alimpiin eläkeikiin. 

Verovähennysoikeuden edellytyksenä oleva vähimmäiseläkeiän korotus koskee eläkesäästöjä, joita kertyy 1.1.2017 alkaen maksettavista maksuista. Ennen 18.9.2009 tehdyissä sopimuksissa aiemmista maksuista kertynyttä eläkettä voi nostaa joko 55, 58, 60 tai 62 vuoden iästä lukien. Vielä tämän vuoden puolella maksetuilla maksuilla voi kerryttää eläkettä entisin ehdoin.

Muutos ei edellytä eläkevakuutuksen ottajilta mitään toimenpiteitä. Finanssialan Keskusliitto kertoo vakuutusyhtiöiden tiedottavan asiasta tarkemmin omille asiakkailleen.

Uusi vähimmäiseläkeikä ennen 1.1.2013 otetuissa eläkevakuutuksissa. Koskee maksuja 1.1.2017 alkaen, paitsi 18.9.2009–31.12.2012 otetuissa vakuutuksissa, joissa se koskee koko eläkesäästöä:

Syntymävuosi Eläkeikä
1957 tai aiemmin 63
1958–1961 64
1962–1972 65
1973–1984 66
1985–1997 67
1998 68

Uusi vähimmäiseläkeikä 1.1.2013 alkaen otetuissa eläkevakuutuksissa:

Syntymävuosi Eläkeikä
1957 tai myöhemmin 68
1958–1961 69
1962 tai myöhemmin 70

Uusia eläkevakuutussopimuksia on Finanssialan Keskusliiton mukaan tehty tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä tehty vain noin 400. 

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti