veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Työpaikoilla valoisat tunnelmat – kiire ei kuitenkaan hellitä

Työpaikoilla valoisat tunnelmat – kiire ei kuitenkaan hellitä
8.2.2018

Palkansaajien kokemukset työelämästä olivat vuonna 2017 viime vuosia myönteisempiä. Työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että irtisanomis- ja lomautusuhkat ovat väistymässä, ja työllisyys ja oman työpaikan taloudellinen tilanne ovat parantuneet.

”Positiivinen ilmapiiri, kohentunut taloudellinen tilanne ja odotukset työllisyystilanteen paranemisesta heijastuvat tuloksissa. Esimerkiksi odotukset uudelleentyöllistymisestä irtisanomisen jälkeen paranivat viime vuonna”, työministeri Jari Lindström arvioi.

”Minua ilahduttaa erityisesti se, että palkansaajien kokemus työn mielekkyydestä on parantunut”, Jari Lindström sanoo.

Petrattavaakin riittää. ”Esimerkiksi kiire ei ole hellittänyt. Työtahti on pikemminkin kiristynyt”, Lindström pohtii. Ministeri pitää tärkeänä, että työntekijät saavat oikeasti vaikuttaa työn organisointiin ja työtehtäviin.

Barometrin mukaan työpaikoilla on lisäksi aiempaa enemmän mahdollisuuksia esittää ideoita ja osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen.

”Yli puolet palkansaajista kokee, että heillä on hyvät mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2006 näin koki vain 30 prosenttia palkansaajista”, erikoisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Sosioekonomisen aseman tuomat erot osallistumisessa ovat suuret

”Toki työntekijän sosioekonominen asema vaikuttaa osallistumismahdollisuuksiin. Työntekijöistä 29 prosenttia pitää vaikutusmahdollisuuksiaan heikkoina, kun ylemmistä toimihenkilöistä näin ajattelee vain 6 prosenttia.”

Palkansaajat uskovat tietojen saannin sekä omien kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiensa ennemmin kehittyvän parempaan kuin huonompaan suuntaan.

Jo lähes kolmannes palkansaajista käyttää somea työssään

Uusi teknologia ja uudet työtavat ovat työpaikoilla arkea, varsinkin ylemmillä toimihenkilöillä. Vuonna 2017 jo runsas puolet palkansaajista käytti työssään sähköisiä työvälineitä, joiden avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Osuus on noussut vain kahdessa vuodessa yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös sosiaalisen median käyttö työssä yleistyy.

Somen käytöstä on kysytty barometrissa vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttäjien osuus oli viidennes palkansaajista. Nyt se nousi 28 prosenttiin.

Kolmas viime vuosina kasvuun ponnahtanut ilmiö on etätyön tekeminen. Viime vuonna viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kerran kuussa, kuusi vuotta sitten osuus oli vain 12 prosenttia. ”Etätyötä tekevät lähinnä ylemmät toimihenkilöt”, Maija Lyly-Yrjänäinen lisää. 

Työpaikolla kohdataan edelleen syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa. Näitä on havainnut vähemmistö palkansaajista, mutta trendit ovat tasaisia ja kertovat siitä, että syrjinnän ja häirinnän kitkemisessä on yhä tehtävää.

Muuhun kuin suomalaiseen syntyperään perustuvaa syrjintää on havainnut aiempaa harvempi

”Muuhun kuin suomalaiseen syntyperään perustuvaa syrjintää on havainnut aiempaa harvempi. Tämä on hyvä asia”, Maija Lyly-Yrjänäinen sanoo.

Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot

Vuoden 2017 Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuun aikana tekemiin 1 693 puhelinhaastatteluun. Työministeriö julkaisee barometrin loppuraportin syksyllä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti