veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Työkyvyttömyyseläkkeet lyhenevät

Työkyvyttömyyseläkkeet lyhenevät
9.8.2016

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika on lyhentynyt merkittävästi, vuosikymmenessä runsaat neljä kuukautta. Keskimäärin työkyvyttömyyseläke vie lähes kaksi vuotta jokaisen suomalaisen työurasta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan odote 25-vuotiaalla on laskenut runsaalla neljällä kuukaudella. Vuosien 2005 ja 2014 välillä lukema laski 2,25 vuodesta 1,88 vuoteen, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Miehet menettävät työkyvyttömyyseläkkeellä naisia pidemmän jakson työurastaan. Sukupuolten välinen ero kuitenkin kaventui merkittävästi tarkastelujakson aikana.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika vähentyi kaikilla koulutustasoilla. Perusasteen koulutuksen saanut mies viettää työkyvyttömyyseläkkeellä yli kaksi kertaa pitemmän ajan kuin korkeasti koulutettu mies. Naisilla ero on hieman pienempi

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika lyheni lähes kaikissa sairausryhmissä. Myönteistä kehitystä tapahtui erityisesti tuki- ja liikuntaelin- sekä sydän- ja verisuonisairauksien osalta.

Mielenterveyssyiden osuus työkyvyttömyysajasta on kasvanut ja mielenterveysperusteiselle eläkkeelle siirrytään entistä nuorempana. Naisilla mielenterveyden ongelmat lyhentävät työuria enemmän kuin miehillä. Miesten työurat lyhenevät enemmän kuin naisilla erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä vammojen ja tapaturmien vuoksi.

Keskimäärin työkyvyttömyyseläke vie lähes kaksi vuotta eli noin viisi prosenttia jokaisen suomalaisten työurasta. Vuonna 2014 noin seitsemän prosenttia työikäisestä väestöstä oli työkyvyttömyyseläkkeellä. Keskimäärin työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin 52 vuoden ikäisenä.

Satu Alavalkama 

Mikko Laaksonen: Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Työkyvyttömyyseläke ETK

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti