veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Suomen eläkejärjestelmä seitsemäs kansainvälisessä vertailussa – luotettavuus ja läpinäkyvyys valtteja

Suomen eläkejärjestelmä  seitsemäs kansainvälisessä vertailussa – luotettavuus ja läpinäkyvyys valtteja
20.10.2021

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui seitsemänneksi kansainvälisessä vertailussa. Suomen kokonaispisteet nousivat viime vuodesta, mutta sijoitus Global Pension Index -vertailussa laski kaksi sijaa, kun edelle nousivat Islanti ja Norja. Suomalainen eläketurva valittiin jälleen kerran maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi.

Ykköspaikalle sijoittui vertailussa ensimmäistä kertaa mukana ollut Islanti, toiseksi Hollanti ja kolmanneksi Tanska. Vertailussa oli mukana 43 maata. 

Islannin menestys oli Eläketurvakeskuksen mukaan odotettavissa. Tanskan ja Hollannin lailla Islannin työeläkejärjestelmä on täysin rahastoitu. Lisäksi maassa tehdään pitkiä työuria: eläkeikä on 67 vuotta ja ikääntyneiden työllisyysaste on korkea. Myös maan vähimmäiseläketurva on hyvällä tasolla.

TOP 10 Eläkejärjestelmät 2021 Lähde: www.mercer.com

Pohjoismaat olivat jälleen kerran hyvin edustettuina kärkikymmenikössä. Koko hyvinvointivaltioiden viisikko mahtui kymmenen parhaan joukkoon.

Suomen valtteja luotettavuus ja yksinkertaisuus

MCGPI-vertailussa eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Suomi sai jo kahdeksatta kertaa vertailun parhaimmat pisteet eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Kansalaisen näkökulmasta Suomen järjestelmä on yksinkertainen ja läpinäkyvä. Eläkekertymä seuraa mukana työpaikan vaihdoista huolimatta, ja sen määrän voi tarkistaa milloin vain työeläkeotteelta.

"Suomi ja Norja muodostavat kärkiparin hallinnon toimivuuden suhteen. Tanska ja Ruotsi jäävät sen sijaan kärkikymmenikön ulkopuolelle. Molemmissa maissa työeläketurva on kompleksisempi kokonaisuus kärkikaksikkoon verrattuna", kertoo yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Suomessa ikääntyneiden työllisyysaste jäljessä muita Pohjoismaita

Suomen kehityskohteiksi Global Pension Index listaa minimieläketurvan parantamisen, kotitalouksien säästämisasteen ja työeläkemaksujen rahastointiasteen nostamisen sekä ikääntyneiden työllisyysasteen parantamisen.

Ikääntyneiden työllisyysaste (55–64-v) on kasvanut Suomessa merkittävästi, 10 prosenttiyksikköä viime vuosikymmenen aikana. Tästä huolimatta se on edelleen selvästi muita Pohjoismaita alhaisempi. Esimerkiksi Ruotsissa ikääntyneiden työllisyysaste (77 %) on lähes kymmenen prosenttiyksikköä Suomea (68 %) korkeampi (2020).

Sukupuolten eläke-erot 

  • Suomi sijoittui tasa-arvoisimpaan kolmannekseen, kun vertailtiin sukupuolten välisiä eläke-eroja OECD34-maiden kesken.
  • Taakse jäivät muun muassa Norja ja Ruotsi.
  • Suomessa naisten eläke on 23 prosenttia miehiä matalampi.
  • Pienin sukupuolten välinen eläke-ero on Virossa (alle 5 %), mutta lähes puolet maan eläkeläisistä on pienituloisia.
  • Suurin sukupuolten välinen eläke-ero on Japanissa (lähes 50 %).

Minna Petäinen

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu. Kolmetoista kertaa järjestetty vertailu laajeni tänä vuonna merkittävästi: mukana on nyt 43 maata, jotka kattavat yli neljän miljardin ihmisen eläketurvan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti