veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Opiskelija, tuet muuttuvat. Tarkista vuokrasopimus!

Opiskelija, tuet muuttuvat. Tarkista vuokrasopimus!
20.7.2017

Opintotuki ja opiskelijoiden asumisen tuki muuttuvat 1. elokuuta 2017. Opintotuen asumislisän maksu päättyy Suomessa vuokralla asuvilta.

Elokuun alusta lähtien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laskee toisen asteen opintorahan tasolle. Enintään opiskelija voi saada opintorahaa 250,28 e/kk.

Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Tavallisin 400 euron kuukausilaina suurenee 650 euroon.

Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia. Esimerkiksi korkeakouluopintojen enimmäistukiajat lyhenevät 1.8.2017 jälkeen aloitettavissa opinnoissa.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti.

Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Jos syksyn tulot ja asumismenot ovat jo selvillä, yleistä asumistukea voi hakea Kelasta heti. Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot.

Lue myös juttu Asumistuki muuttuu: tarkista vuokrasopimus. Jos vuokralaisilla on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimukset, heitä ei asumistuessa kohdella ruokakuntana.

Lisää tietoa opiskelijan tuen muutoksista Kela.fi:ssä.

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti