veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Miten pyydän palkankorotusta? Viisi vinkkiä palkkaneuvotteluihin

Miten pyydän palkankorotusta? Viisi vinkkiä palkkaneuvotteluihin
24.8.2018

Palkankorotuksen pyytämiseen on syytä valmistautua huolella. Mieti, mitä korotus viestii työnantajan ja työntekijän välisestä arvostuksesta. Korotuksen perusteena täytyy olla oman osaamisen ja tuloksen kehittyminen.

Työtehtävien muuttuminen on viimeistään oiva tilaisuus ottaa palkka puheeksi. Esimiehelle on syytä kertoa etukäteen, että haluaa keskustella palkankorotuksesta.  

1. Valmistaudu

Kukapa ei haluaisi lisää liksaa. Palkankorotukseen pitää kuitenkin olla perusteltu syy. Ei riitä, että henkilökohtaiset kustannukset asunnon tai auton oston vuoksi ovat nousseet. Se ei kiinnosta työnantajaa eikä liity työhön. Ennemminkin kannattaa lähteä miettimään, miten oma osaaminen on kehittynyt, millaista työpanosta on tehnyt eri tavoin viimeisten parin vuoden aikana ja miten työnantaja on siitä hyötynyt.

Jos työpaikalla on työn vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä, voi vedota siihen, että työn vaativuus on noussut. Tästä pitää olla myös näyttöä.

Monipuolista argumentointia kannattaa harjoitella esimerkiksi puhumalla puolison tai ystävän kanssa. Pyydä palautetta, kuulostatko järkevältä. Kannattaa listata perustelut. Konkretia on tärkeää. Mitä tuloksia voit näyttää esimerkiksi saamastasi asiakaspalautteesta tai projekteistasi? 

2. Vältä juoruja

Nettialustoilla ihmiset pohtivat, paljonko työstä voi pyytää palkkaa. Jotkut tutkivat työkavereiden verotietoja ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä palkan suuruudesta. Verotiedoissa ei kuitenkaan eritellä, mistä verotettava tulo on karttunut.

Palkoista puhuminen kollegojen kesken on vaikeaa. Lain mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä kuuluu maksaa sama palkka, mutta työtehtävien samanarvoisuus ja tuloksellisuus on hankala mitata. 

3. Kerro etukäteen

Jokaisella työntekijällä on oikeus puhua esimiehensä kanssa palkasta, ja siihen täytyy yrityksessä löytyä foorumi. Kehityskeskustelu voi joissain yrityksissä olla luonteva tilaisuus, mutta parempi olisi ottaa liksa puheeksi erikseen sovitussa tapaamisessa.

Esimiehelle on hyvä antaa etukäteen tietoa siitä, että haluaa keskustella sovitussa tapaamisessa palkankorotuksesta. Näin asia ei tule esimiehelle puskan takaa itse tilanteessa. Suositeltavaa on lähettää etukäteen perusteluja, jolloin esimiehellä on mahdollisuus valmistautua. Jos esimies tulee yllätetyksi, hänen on helpompi torpata koko pyyntö.

Viimeistään hyvä hetki puhua palkasta on tilanne, jossa työtehtävät muuttuvat oleellisesti ja vastuu kasvaa. 

4. Suhteuta korotuspyyntö

Kuuta taivaalta ei kannata lähteä tavoittelemaan. Suurin osa palkansaajista saa jonkin työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimuksiin on tulossa pienet yleiskorotukset. Omaa palkkapyyntöä voi suhteuttaa yleiskorotukseen. Satanen kuussa lisää voi olla todella suuri summa yleiskorotukseen verrattuna. 

5. Pohdi vaihtoehtoja

Jos lisää liksaa ei heru, pitää miettiä vaihtoehtoja, joilla yritys voi arvostaa työntekijän sitoutumista ja kehittymistä työssään. Esimerkiksi ylimääräiset vapaapäivät, etätyön mahdollisuus silloin tällöin tai tilaisuus päästä koulutukseen viestittävät, että esimies arvostaa ja näkee sinussa kehittyjän potentiaalia. Palkankorotus on yleensä aika pieni, eikä sen voima arvostuksen osoituksena kestä kauaa.

Jos palkankorotusta ei heru, ei pidä ottaa itseensä. Työnantajan tehtävä on huolehtia, että työsi vaativuustaso ja palkka kokonaisuutena ovat samassa suhteessa kun muullakin työpaikkasi henkilöstöllä. 

Leena Seretin 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti