veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Mitä palkkalaskelmasta pitää nähdä?

9.9.2016

Työnantajan on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle palkkalaskelma eli palkkatodistus. Mitä kaikkea tietoa siinä on oltava?

Euro, lompakko

Kun työntekijä saa palkan, työnantajan on annettava erillinen laskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä kirjallisesti tai sähköisesti.

Palkkalaskelmassa työnantajan on hyvä noudattaa standardia, jonka Suomen standardoimislautakunta on vahvistanut vuonna 1991.

Standardin mukaan laskelmaan tulee merkitä työntekijän nimen, ammatin ja syntymäajan sekä työnantajan nimen ja toimipisteen sijaintikunnan ohella seuraavat tiedot: 

  • Maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • Palkanmaksukausi
  • Viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
  • Vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • Lomarahat ja lomakorvaukset
  • Palvelusuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä 

Näiden lisäksi palkkalaskelmassa ilmoitetaan nykyisin ennakonpidätyksen lisäksi myös muut työntekijän bruttotuloista tehtävät vähennykset eli: 

  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka on osa työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Sen osuus on 0,82 prosenttia bruttopalkasta vuonna 2016
  • Työntekijän eläkemaksu, joka on alle 53-vuotiailta 5,7 prosenttia bruttopalkasta ja 53 vuotta täyttäneiltä 7,2 prosenttia
  • Työttömyysvakuutusmaksu, joka on 1,15 prosenttia bruttopalkasta vuonna 2016

Lisäksi työnantaja voi periä ja tilittää palkasta myös mahdollisen ammattijärjestön jäsenmaksun.

Standardin mukaan palkkatodistukseen on sisällytettävä muiden palkkaerien ohella tiedot vuosilomaetuuksista, kuten lomarahoista ja lomakorvauksista. 

Jos työnantaja laiminlyö laskelman

Työnantajan on työsopimuslain mukaan huolehdittava, että työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Jos työntekijä ei saa palkkalaskelmaa, hänellä oikeus pyynnöstä saada puuttuvat laskelmat.

Jos työnantaja ei anna palkkalaskelmia, voi työsuojelutarkastaja työntekijän pyynnöstä ryhtyä asiassa valvontatoimiin asiakirjojen saamiseksi.

Jos työnantaja ei anna palkkalaskelmaa työntekijän pyynnöstä huolimatta, teko on säädetty työsopimuslaissa rangaistavaksi. Työnantaja voidaan tuomita tästä työsopimuslakirikkomukseen.

Palkka aina tilille

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettavat työntekijän määräämälle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.

Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. Työnantaja vastaa palkanmaksutavasta koituvista kustannuksista.

Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Käteisenä rahana maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys. 

Lisää tietoa palkasta ja palkkalaskelmasta

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 

Palkka.fi

Palkkaus.fi

Riitta Rimmi

Lähde: Työsuojeluhallinto, Palkka.fi, Finlex

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.