veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Miksi kevytyrittäjä ei saa vähennystä arvonlisäverosta?

Miksi kevytyrittäjä ei saa vähennystä arvonlisäverosta?
26.7.2021

Toimin laskutuspalvelun asiakkaana ilman omaa Y-tunnusta. Oma tuloveroprosenttini on 18,5 %. Kun laskutusyhtiö laskuttaa asiakastani, se perii palkastani tuloveroprosenttini lisäksi arvonlisäveron (24 %) ja laskutuspalkkion (7,9, %) eli noin puolet tuloistani. Miksi arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen kulu verotuksessani?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa: 

Arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen kulu sinun verotuksessasi.

Laskutuspalveluyritystä käyttävän työnsuorittajan asema työntekijänä tai yrittäjänä määritellään eri laeissa eri tavalla. Kysymyksestäsi on pääteltävissä, että tässä tapauksessa on kyse vero-oikeudellisesta työsuhteesta eli palkkatyöstä.

Laskutuspalveluyrityksellä tarkoitetaan yleensä palveluntarjoajaa, jonka kanssa työnsuorittaja sopii työnsä laskuttamisesta omilta asiakkailtaan. Laskutuspalveluyritys hoitaa palkkiota vastaan työnsuorittajan verovelvoitteita ja muita lakisääteisiä velvoitteita ja välittää asiakkaan työstä maksaman korvauksen edelleen työn tehneelle joko palkkana tai työkorvauksena. 

Kevytyrittäjä tai muu itsensä työllistävä voi sopia laskutuspalveluyrityksen kanssa, että työsuorituksesta maksettava korvaus on palkkaa. Tällöin laskutuspalveluyritys maksaa Verohallinnolle arvonlisäveron työn tilaajalle myydystä työstä. 

Arvonlisävero on luonteeltaan kulutusvero, jonka maksaja on siis loppuasiakas.

Arvonlisäverotuksessa vähennysoikeus on verovelvollisella liiketoimintaansa varten tehdyistä verollisista hankinnoista. Arvonlisäveron vähennysoikeus edellyttää arvonlisäverovelvollisuutta myynnistä.

Laskutuspalveluun vero-oikeudellisessa työsuhteessa oleva henkilö rinnastuu verotuksessa työntekijään ja palkasta taas ei makseta arvonlisäveroa.

Rahat, verot, työ & eläke, koti