veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Liiketoiminta katkolla – laittaisinko yrityksen pöytälaatikkoon?

Liiketoiminta katkolla – laittaisinko yrityksen pöytälaatikkoon?
27.4.2020

Koronaepidemia on vienyt monelta yrittäjältä leijonanosan bisneksestä. Yritystoiminnan lopettamisen sijaan monelle hyvä vaihtoehto on laittaa yritys pöytälaatikkoon. Voit jatkaa yrityksen toimintaa myöhemmin.

Kun yrityksen laittaa pöytälaatikkoon, yritys pysyy olemassa, mutta toiminta keskeytetään. Käytännössä yritys poistetaan ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä sekä arvonlisäverovelvollisen rekisteristä. Kaupparekisterimerkintä jää edelleen voimaan. 

Yrityksen toiminnan saa keskeytettyä joko Omaverossa tai YTJ-palvelussa. Voit tehdä keskeytysilmoituksen joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Keskeyttämisilmoituksen jälkeenkin yritys on edelleen olemassa, jolloin toimintaa on mahdollista jatkaa myöhemmin.

”Yritystoiminnan keskeyttäminen liittyy käytännössä yleensä tilanteeseen, jossa yrittäjä miettii yritystoiminnan lopettamista. Keskeyttäminen voi olla lopettamisen toinen vaihtoehto. Jos yrityksen velkatilanne ja varallisuus sallivat, keskeyttäminen on käyttökelpoinen vaihtoehto silloin, jos yrittäjä ajattelee palaavansa yritystoiminnan harjoittamiseen myöhemmin”, asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjistä kertoo.

Keskeyttämällä yrittäjä pystyy myös varaamaan yrityksen nimen itselleen. 

Osakeyhtiölle houkutteleva vaihtoehto

Jos yrityksen liiketoiminta on tarkoitus ajaa alas, etenkin osakeyhtiöiden kohdalla voi olla suuri houkutus lopettamisen sijaan keskeyttää liiketoiminta eli laittaa yritys pöytälaatikkoon.

Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiön lopettaminen on melko vaivalloista ja kallistakin. Osakeyhtiön voi lopettaa vain niin kutsutun selvitysmenettelyn kautta. Se on melko raskas ja aikaa vievä prosessi, johon liittyy lähes aina lopettamiskustannuksia.

Muissa yhtiömuodoissa yritystoiminnan lopettaminen on selvästi helpompaa ja halvempaa.

”Jos osakeyhtiössä on rahaa jäljellä ja raha halutaan saada jakoon, silloin liiketoimintaa ei voi vain keskeyttää ja unohtaa. Toki kaupparekisteristä poistetaan eräajoissa vuosittain osakeyhtiöitä, jotka eivät ole toimittaneet kaupparekisteriin tilinpäätöksiä, mutta jos yrityksellä on varoja, oikea tapa purkaa yhtiö on selvitysmenettelyn kautta”, Katila sanoo.

Pöytälaatikkofirmaa ei voi vain unohtaa

Vaikka yrityksen liiketoiminta keskeytyy, yrityksellä on edelleen vastuita ja velvoitteita.

Liiketoimintansa keskeyttäneen yrityksen on yhä

  • annettava arvonlisäveroilmoitus toimintansa viimeiseltä verokaudelta
  • ilmoitettava palkat ja työnantajasuoritukset tulorekisteriin
  • annettava veroilmoitus, jos verovuoden aikana on ollut toimintaa
  • haettava tarpeen mukaan ennakkoveron muutosta tai poistoa Omaverossa.
  • tehtävä jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös, joka pitää lähettää PRH:lle (koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia)

Vaikka liiketoiminta olisi keskeytetty, yritys voi edelleen maksaa osakkeenomistajilleen osinkoja viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, kun muut osingonjaon edellytykset täyttyvät (ota huomioon mm. maksukykyisyys).

Juoksevat kulut pitää saada alas

Jos yrityksen laittaa pöytälaatikkoon, tulopuoli ehtyy. Tällöin myös menot pitää saada painettua minimiin, sillä muuten menot syövät yrityksen pääomaa.

Yrityksillä on tyypillisesti useita sopimuksia ja sitoumuksia, joiden irtisanominen voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta lyhyellä aikavälillä. Tällaisia ovat esimerkiksi toimitilojen vuokrat, leasingmaksut, siivouskulut jne.

”Yrityksen pitää yrittää irtisanoa kaikki tarpeettomat sopimukset ja neuvotella sopimuskumppaniensa kanssa, saako sopimuksia esimerkiksi hyllylle. Vaatii selvittelyä, että sopimukset ja sitoumukset saadaan järjesteltyä sillä tavalla, ettei niistä synny kustannuksia”, Katila sanoo.

Vaikka toiminta olisi pysähtynyt ja kaikki ylimääräiset kulut olisi onnistuttu karsimaan, osakeyhtiön ja osuuskunnan pitää tehdä edelleen tilinpäätöksiä. Näin ollen yleensä ainakin tilinpäätöksen laatimisesta syntyy kuluja, jotka syövät yrityksen pääomaa.

Liiketoiminnan jatkaminen helppoa

Karoliina Katilan mukaan liiketoiminta keskeytetään tyypillisesti muutamaksi vuodeksi. Hän suositteleekin keskeytystä ensi sijaisesti yrittäjille, jotka todennäköisesti aikovat jossain vaiheessa jatkaa yritystoimintaa.

”Yritystoiminnan jatkaminen on helpompaa, jos yritys on jo olemassa. Liiketoiminnan keskeyttäminen sopii nimenomaan sellaiselle yrittäjälle, joilla on tahtotila jossain vaiheessa jatkaa yrittämistä tai jotka miettivät, lopettaako vai keskeyttääkö”, Katila kuvaa.

Jos liiketoiminnan haluaa tauon jälkeen jälleen käynnistää, se onnistuu jälleen tekemällä vain ilmoitus joko Omaverossa tai YTJ-palvelussa. 

Koronan aikana työttömyysturvan saanti ei edellytä keskeytystä

Koronaepidemia on tehnyt ison loven monen yrityksen liiketoimintaan. Nyt poikkeuksellisesti kriisiaikana yritystä ei välttämättä enää tarvitse lakkauttaa eikä liiketoimintaa keskeyttää työttömyysturvaa saadakseen.

Yrittäjät ovat oikeutettuja määräaikaisen uudistuksen mukaiseen työttömyysturvaan 16.3.–30.6. välisenä aikana, vaikka yritystä ei lopeteta eikä liiketoimintaa keskeytetä. Muutos koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

”Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että päätoiminen työskentely yrittäjänä on päättynyt tai että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulojen pudotuksen pitää johtua koronavirusepidemiasta”, Katila sanoo.

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaetuutta keskimäärin 724 euroa kuukaudessa. Jos yritystoiminnasta on edelleen tuloja, tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa.

”Jos yritystoiminnasta on tuloja enintään 300 euroa kuukaudessa, ne eivät vähennä ollenkaan työttömyysetua. Sen ylimenevältä osalta jokainen tienattu euro vähentää 50 sentillä työttömyysetua”, Katila kuvaa.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti