veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kysely: Suomalainen luottaa työkaveriinsa – esimiehiä moititaan tiedon pimittämisestä

Kysely: Suomalainen luottaa työkaveriinsa – esimiehiä moititaan tiedon pimittämisestä
6.7.2018

Neljä viidestä suomalaisesta luottaa työkavereihinsa ja työpaikkaansa.  Esimiehet luottavat alaisiinsa ja työntekijät toisiinsa, mutta yli kolmannes kokee esimiehen pimittävän heiltä tietoa.

Työkavereihin luotetaan Työelämä 2020 -hankkeen teettämän kyselyn perusteella enemmän kuin omaan esimieheen: 88 prosenttia vastaa luottavansa työtovereihinsa melko tai erittäin paljon, esimiesten osalta vastaava luku on 74 prosenttia.

Kaikkein eniten luottamusta tuntevat kuitenkin esimiehet alaisiaan kohtaan, sillä peräti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä kertoo luottavansa alaisiinsa melko paljon.

Mitä miettii työntekijä?

  • Teen mielelläni yhteistyötä muiden kanssa työpaikallani: 89 %
  • Jos olen esimieheni kanssa eri mieltä jostain asiasta, uskallan sanoa sen hänelle: 85 %
  • Tiedän työpaikkani tavoitteet: 81 %
  • Oman työpaikkani johto näyttää hyvää esimerkkiä työntekijöille: 52 %
  • Koen usein, että minun on puututtava työpaikkani asioihin, jotta ne menisivät oikein: 40 %
  • Esimieheni pimittää tietoa työntekijöiltä: 36 %
  • Työntekijöitä vahditaan työpaikallani liian paljon: 30 %
  • Uusien ideoiden tai ehdotusten esittäminen julkisesti työpaikalla tuntuu minusta tukalalta: 30 %

Mitä miettii esimies?

  • Delegoin mielelläni tehtäviä alaisilleni: 74 %
  • Alaiseni ovat epämotivoituneita: 20 %

Yhteistyö robotin kanssa kiinnostaa

Yli kolmasosa suomalaisista (36 %) pitäisi jopa hyvänä asiana, että tekoäly hoitaisi jatkossa osan heidän työtehtävistään ja lähes kolmannes arvelee, että tekisi mielellään yhteistyötä robotin kanssa.

Kolme neljäsosaa vastaajista suhtautuu varsin luottavaisesti siihen, että omalla alalla riittää töitä myös jatkossa, huolimatta automatisaatioon ja robotisaatioon liittyvistä tulevaisuuden näkymistä.

Alle 30-vuotiaat työssäkäyvät ovat kuitenkin selvästi epävarmempia kuin vanhemmat: nuorista miltei kolmannes ei usko, että heillä riittää töitä tulevaisuudessa nykyisellä alallaan.

Myös työpaikkojen viestinnän avoimuus jakaa suomalaisia. Enemmistö (56%) katsoo, että oma työnantaja viestii asioista avoimesti, mutta yli kolmannes (36%) kokee esimiehen pimittävän tietoa työntekijöiltä. Joka viides (20%) vastaajista katsoo, että häntä ei kuunnella työpaikallaan.

Tärkeimpänä seikkana luottamuksen syntymiselle nousi kyselyssä se, että tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni. Lähes kaikki vastaajat (98 %) pitivät tätä tärkeänä työpaikan luottamuksen kannalta.

Tasapuolisuus ja se, että samat säännöt koskevat kaikkia, vaikuttaa olevan hyvin tärkeää suomalaisilla työpaikoilla.

”Myös oma ja esimiesten esimerkki koetaan tärkeäksi: työpaikalla pitää toimia luottamuksen arvoisesti”, sanoo Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tutustu Luottamuskysely 2018 -aineistoon (pdf). Kyselytutkimuksen toteutti TNS Kantar toukokuussa 2018 ja siihen vastasi 1024 työikäistä henkilöä. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti