veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Jatkuuko työeläkevarojen kasvu?

Jatkuuko työeläkevarojen kasvu?
25.4.2017

Suomalaisten työeläkevaroja oli vuoden 2016 lopussa 188,5 miljardia euroa. Vuoden 2015 loppuun verrattuna varat kasvoivat yhteensä 7,6 miljardia euroa. 

Analyytikko Peter Halonen Tela

Mihin työeläkevarojen kasvu nojaa, Työeläkevakuuttajat Telan analyytikko Peter Halonen?

”Eläkevarat on hajautettu eri sijoitusluokkiin ja maantieteellisesti. Työeläkevakuuttajat ovatkin onnistuneet saavuttamaan viime vuosina hyviä tuottoja laajalla rintamalla eri omaisuuslajeista, kuten osake- ja korkosijoituksista.

Huolimatta varojen kasvusta osaltaan eläkevaroihin vaikutti kuitenkin laskevasti se, että samaan aikaan varoista maksettiin eläkkeitä enemmän kuin työeläkemaksuista saatiin kerättyä järjestelmään varoja sisään.

Lyhyen aikavälin tuottoja tärkeämpää on seurata eläkevarojen sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä pitkällä aikavälillä. Yhden neljänneksen tai yhden vuodenkaan muutoksille ei pidä antaa liian suurta painoarvoa. Pitkällä aikavälillä eläkevarat kasvavat viime kädessä talouskasvun ja inflaation mukana.”

Onko odotettavissa, että työeläkevarojen kasvu jatkuu myös tänä vuonna?

”Tätä on mahdotonta ennakoida. Paljon riippuu tulevasta talouskehityksestä, yritysten tuloksentekokyvystä, keskuspankkien elvytystoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, kuluttajien ja yritysten luottamuksesta tulevaan sekä monesta muusta asiasta.

Epävarmuustekijöitä ovat maailmantalouden velkaantuminen, mahdolliset poliittiset kriisit euroalueella ja epävarmuus Yhdysvaltojen uuden presidentin toimista. Varmaa on se, että eläkevakuuttajien on jatkossakin turvauduttava sijoitustoiminnan tärkeimpään ohjenuoraan eli tuottavuuteen ja turvaavuuteen. Eläkevakuuttajat ovat kuitenkin hyvin vakavaraisia, minkä ansiosta ne kestävät ajoittaisia markkinaheiluntoja. Tässäkin muistutuksena se, että varoja osaltaan laskevat kasvavat eläkemenot.”

Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Kuinka suuri siivu varoista menee eläkkeisiin nykyisin?

”Vuonna 2015 eläkemaksuina kerättiin 24,9 miljardia euroa, josta rahastoihin meni 3,0 miljardia, eläkevakuuttajien toimintakuluihin 0,5 miljardia ja eläkkeiden maksuun loput 21,4 miljardia. Vastaavana aikana eläkkeitä maksettiin yhteensä 25,2 miljardia euroa. Jotta kaikki eläkkeet saatiin maksettua, jouduttiin rahastoista purkamaan eläkkeiden maksuun 3,8 miljardia euroa.

Kun rahastoihin kerättiin eläkemaksuista 3,0 miljardia, mutta otettiin 3,8 miljardia, rahastoista käytettiin nettomääräisesti vuonna 2015 eläkkeisiin 0,8 miljardia. Vuonna 2016 summa ylitti ennakkotietojen mukaan selvästi miljardin. Tämä nettoluku kasvaa tulevina vuosina koko ajan suuremmaksi eläkemenojen kasvaessa nopeammin kuin eläkemaksut.”

Riitta Rimmi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.