veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Eläkebarometri: Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään kasvanut, eläkeiän noston hyväksyisi vain joka kolmas

Eläkebarometri: Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään kasvanut, eläkeiän noston hyväksyisi vain joka kolmas
13.7.2020

Kolme neljästä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometristä. Koronakeväästä huolimatta luottamus on kasvanut reilut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2019.

Suomalaisten luottamus eläketurvaan on vahvistunut edellisvuodesta. Jos eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä jouduttaisiin vahvistamaan, hyväksytyin vaihtoehto olisi edelleen eläkemaksujen nostaminen. Vain joka kolmas hyväksyisi eläkeiän nostamisen.

Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään. Luottamus on kasvanut reilut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Samalla epäluottamus on vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä.

Merkittävin muutos on tapahtunut 35–49-vuotiaiden mielipiteissä. Heidän luottamuksensa eläketurvaan on kasvanut peräti 12 prosenttiyksikköä.

Kuva: Eläketurvakeskus

Eläketurvaan suhtautuvat aikaisempaan positiivisemmin myös naiset, työntekijät, yrittäjät, ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneet sekä suurituloiset.

Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset (90 %) sekä eläkeikää lähestyvät 50–64-vuotiaat (77 %).

Vajaalla kuudenneksella suomalaisista on luottamusta vähän tai ei lainkaan. Huoli eläkejärjestelmän maksumieheksi joutumisesta painaa erityisesti 25–34-vuotiaita.

Joka kolmas hyväksyisi eläkeiän nostamisen

Jos eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä jouduttaisiin vahvistamaan, hyväksytyin vaihtoehto on eläkemaksujen nostaminen (42 %) kuten viime vuonnakin. Eläkeiän nostaminen on toinen edes jonkin verran kannatusta kerännyt tapa. Sen hyväksyisi joka kolmas, mutta varauksetta vain joka kymmenes.

Suomalaiset eivät halua leikata tulevia tai maksussa olevia eläkkeitä. 62 prosenttia on ehdottomasti sitä vastaan, että jo eläkkeellä olevien etuuksia pienennettäisiin. Melkein joka toinen suhtautuu yhtä tiukasti tuleville eläkeläisille maksettaviin rahoihin kohdistuviin leikkauksiin.

Minna Petäinen

Eläkebarometrin kysely (Kantar TNS) on tehty puhelinhaastatteluina toukokuussa 2020, ja siihen osallistui 1 005 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä. Kyselytutkimus mittaa suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä vuosittain.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti