veronmaksajat.fi

NUORET JA RAHA

Kesätyöblues keinuttaa – tämä kesätyöläisen on hyvä tietää ennen töiden aloitusta

Kesätyöblues keinuttaa – tämä kesätyöläisen on hyvä tietää ennen töiden aloitusta
17.5.2021

Moni onnekas on jo saanut kesätyöpaikan. Työkokemuksen saaminen on hieno juttu, joten mieliala kannattaa virittää mollista duuriin.  Ennen töiden aloittamista kannattaa tutustua kesätyön verotukseen ja laittaa oma verokortti kuntoon.

Kesätyöt ovat monelle nuorelle polku unelmien toteuttamiseen. Ennen kuin kesätyöntekijä pääsee allekirjoittamaan työsopimusta ja tilaamaan verokorttia, pitää hänen läpäistä tiukka työnhakuprosessi.

Kilpailu kesätyöpaikoista on tällä hetkellä kovaa. Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuussa 2021 julkaisemien lukujen mukaan kesätyöpaikkojen määrä romahti koronakriisin seurauksena viime kesänä noin 80 000 työpaikkaan. Vielä kesällä 2019 kesätyöpaikkoja oli tarjolla 140 000. Tänä kesänä kesätyöpaikkojen määrän olettaan nousevan noin 90 000:een. 

Kevyttä työtä alle 18 -vuotiaalle

Alle 18-vuotias työntekijä on työelämässä erityisasemassa. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Oppivelvollinen saa tehdä vain puolet loma-ajastaan työtä.

Lisäksi on syytä muistaa, että vuoden 2021 aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Tätä nuorempi voi työskennellä vain erityisestä syystä työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla, esimerkiksi tilapäisenä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä. Siksi kesätyöt voi käytännössä yleensä aloittaa aikaisintaan peruskoulun 7:nnen luokan jälkeen. 

Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Vakinaiseen työsuhteeseen saa ottaa 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Lukioikäinen, 15 vuotta täyttänyt kesätyöntekijä saa työskennellä jo 8 tuntia päivässä ja tehdä 40 tunnin työviikkoa. Lisätietoja nuoren työntekijän asemasta löytää muun muassa työsuojeluhallinnon verkkosivuilta www.tyosuojelu.fi.

Verokortti on ajokortti kesätöihin

Nyt on hyvä hetki laittaa verokortti kuntoon. Kortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Kesätyöpalkasta menee harvoin veroa. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Kesätyöntekijöillä ennakonpidätysprosentti on tulojen vähäisyydestä johtuen usein pyöreä nolla. Verot ovat kuitenkin vain osa kokonaisuudesta. Pakolliset vakuutusmaksut vievät yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.

Verokortti on kuitenkin tärkeä. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortit toimitetaan sinulle myös Omavero-palveluun, josta voit tulostaa tai näyttää sitä mobiililaitteen avulla työnantajalle.

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinule automaattisesti verokorttia, sinä tai vanhempasi voitte tilata sinulle verokortin jo ennen töiden aloittamista.

Verokortin voit tilata
• soittamalla numeroon 029 497 000,
• verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/omavero tai
• käymällä verotoimistossa. 

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun Omaveron kautta.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko vuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä. 

Verokortissa on vuosituloraja

Verokortti on laskettu 10 000 euron tuloille, elleivät aikaisemmat tulot ole olleet suuremmat. Jos 10 000 euroa on mielestäsi liian vähän, etkä halua, että loppuvuoden tuloistasi tehdään suurempi ennakonpidätys, tilaa uusi verokortti.

Jos verokorttisi vuosituloraja on esimerkiksi juuri tuo 10 000 euroa ja ansaitset vuoden aikana enemmän, vuositulorajan ylityttyä sovelletaan ns. lisäprosenttia. Työnantaja tekee ennakonpidätyksen tämän jälkeen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkasta.

Ennakonpidätys kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio. Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2021 tulevat maksuun loppukesästä ja syksyllä 2022.

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla vero.fi/veroprosenttilaskuri. 

Onko sinulla useampi työnantaja?

Ahkera nuori voi tehdä samaan aikaan töitä useammalle työnantajalle. Kaikille palkkatuloille on nykyään vain yksi verokortti. Jos teet useampaa työtä, voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Sivutuloille ei siis enää lasketa eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Kun haet verokorttia, arvioi tarkkaan kuinka paljon tuloja saat vuoden 2021 aikana. Erityisesti useammalle työnantajalle töitä tekevän kannattaa olla laskutoimituksessa tarkkana. Työnantajasi ei tiedä mitä mahdolliset muut työnantajasi ovat sinulle maksaneet.

Huomaa myös, että opintoraha on veronalaista tuloa. Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja. Palkkojen kertymistä ja tulorajan ylittymistä tulisi seurata koko vuoden ajan. Jos tuloennusteesi kasvaa huomattavasti ja verokorttiisi merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tuloihisi nähden, kannattaa tilata verohallinnolta uusi verokortti.

Huomaa palkansaajan vakuutusmaksut 

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. Kesätyöntekijöillä veroja ei monesti tarvitse pidättää ennakkoon.

Vuonna 2021 työntekijän työeläkemaksu on 7,15 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2021 on 1,40 prosenttia palkasta. Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,55 prosenttia.

Jos esimerkiksi lukiota käyvä 17-vuotias Leo tekee kesällä 2021 kesätöitä ja ansaitsee 3 000 euroa, hänen veroprosenttinsa on 0 prosenttia. Palkasta peritään kuitenkin edellä mainittuja maksuja 8,55 prosenttia. Jos haluaa laskea mitä palkasta jää käteen, tulee tämä ottaa laskelmassa huomioon.

Verohallinto saa työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tiedon työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Voiko matkakuluja vähentää?

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää.

Jos asunnon ja työpaikan välisiä matkoja tekee, saa kesätyöntekijäkin vähentää joukkoliikenteessä käyttämistään kasvomaskeista 2 euroa päivältä. 

Matkakuluista ja kasvomaskeista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa. 

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat kuitenkin ylittää omavastuurajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne huomioidaan ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2022 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen. 

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Matkakuluja saa vähentää verotuksessa enintään 7 000 euroa vuodessa. 

Näin opintoraha ja muut tulot vaikuttavat veroihin

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat kesäansioidesi verotukseen. Myös saamasi opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään.

Verotuksessa myönnetään opintorahaa saaville kunnallisverotuksen opintorahavähennys, jonka täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee. Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. opintorahavähennyksestä. Pelkästään kesätöitä tekevä opiskelija ei yleensä pysty ansaitsemaan niin paljoa kesän aikana, että kesätyötuloista ja opintorahasta maksettaisiin tuloveroa. Työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu kuitenkin peritään palkasta (yht. 8,55%). Jos opiskelija tekee kesätöiden lisäksi lukukauden aikana vaikkapa osa-aikatöitä, kannattaa oma veroprosentti laskea esimerkiksi Verohallinnon nettisivujen veroprosenttilaskurilla.

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä. Halutessasi opintorahastasi voidaan tehdä ennakonpidätys, mutta silloin sinun tulee itse pyytää sitä Kelalta.

Pääomatulot eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska ne verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Neuvoja kesäduunarille

Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä touko-elokuussa 2021 numerossa 0800 179 279. WhatsApp-neuvoja saa numerosta 040 747 1571. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös verkkosivulla www.kesaduunari.fi. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta.

Talous ja nuoret TAT ylläpitää verkkosivua www.kunkoululoppuu.fi. Sivusto on suunnattu nuorille työntekijöille ja sieltä saa neuvoja muun muassa kesätöiden hakemiseen.

Georg Rosbäck 

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti