veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Pelastustielle pysäköidyt autot taloyhtiön riesa – miten niitä saisi valvottua?

Pelastustielle pysäköidyt autot taloyhtiön riesa – miten niitä saisi valvottua?
3.8.2021

Luvattomasti pelastustielle pysäköity auto on taloyhtiölle vaarallinen riesa. Hätätilanteessa ajokki tukkii paloauton tai ambulanssin kulkureitin. Ongelmapaikat ovat siellä, missä kunta sanoo, että sillä ei enää ole oikeutta toimia lain perusteella.

Viime vuonna voimaan tulleeseen uuteen tieliikennelakiin ei enää sisälly säännöstä, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa.

Asetelmasta on muun muassa seurannut se, että jos pelastustielle on pysäköity autoletka, ei sen häätäminen ole juridisesti mahdollista ilman, että taloyhtiö on tehnyt sanktioinnista sopimuksen yksityisen pysäköinninvalvonnan kanssa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnösen mukaan ongelma on nyt siinä, että lakia tulkitaan eri puolilla maata eri tavoin.

Suomessa on esimerkiksi kaupunkeja, joissa kunnallinen pysäköinninvalvonta on jatkanut töitään myös yksityisalueilla vanhaan malliin. Se on taloyhtiölle hyvä asia mutta lain kirjaimen kannalta harmaalla alueella.

Kiinteistöliitto on tehnyt liikenne- ja viestintäministeriölle, ympäristöministeriölle sekä oikeusministeriölle ehdotuksen muutoksista lainsäädäntöön. 

Toimii tuolla, ei toimi täällä

”Ongelma ei kuitenkaan ehkä tällä hetkellä ole niin laaja kuin ensi kuviteltiin, koska on myös toimivia paikkoja. Mutta sitten löytyy kuntia jotka katsovat, että joka kerta kun ne lähtevät tekemään toimenpiteitä, ne tekevät virheen”, Pynnönen kertoo.

Hänen mukaansa on paljon myös sellaisia taloyhtiöitä, jotka ovat olleet tyytyväisiä yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaan. Tällaisia esimerkkejä löytyy erityisesti monista vuokrataloyhtiöistä.

Ongelmapaikat ovat siellä, missä kunta sanoo, että sillä ei ole oikeutta toimia enää lain perusteella. Se merkitsee kaaosta taloyhtiölle.

Selvitettävä ennen kuin sattuu jotakin

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki oli huhtikuisessa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan erityisen huolissaan pelastusteiden valvonnasta.

Hänen mukaansa kunnallisella pysäköinninvalvonnalla tulisi aina olla oikeus puuttua merkittyjen pelastusteiden esteettömyyteen.

Tältä osin ei Huringin mukaan tulisi edellyttää kiinteistön omistajan tai haltijan suostumusta. Autorivistö pelastustiellä saattaa haitata pelastustoimintaa kohtalokkaalla tavalla.

Jos lainmuutos ei ole mahdollinen, niin ainakin tulisi saada ilmoitus lain tulkinnasta.

”Että voiko kunnallinen pysäköinninvalvonta toimia näin vai eikö se voi”, tuumii Pynnönen.

Hänen mukaansa ainoa juridisesti perusteltavissa oleva tilanne tällä hetkellä on se, että kunnallinen pysäköintivalvonta ei voi toimia yksityisillä alueilla.

”Ei ole aikaa jäädä odottamaan jotakin korkeimman oikeuden ratkaisua. On saatava tilanne selväksi ennen sitä ja ennen kuin jotakin ikävää sattuu tämän tähden.”

Pynnösen mukaan yksinkertaisinta olisi palauttaa tieliikennelakiin siinä aiemmin ollut maininta, että pysäköinti yksityisalueella on kielletty ilman maanomistajan lupaa.

Pysäköintipykälä on kytkyssä isompaan sääntelyyn

Tiealueen ulkopuoliset yksityiset alueet jäivät 1.6.2020 alkaen pääosin kunnallisen pysäköinninvalvonnan ulkopuolelle. Uutta tieliikennelakia ei sovelleta muualla kuin laissa määritellyllä tiellä. Laki tarkoittaa tiellä maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Eduskunnassa on ollut vuoden 2019 lopusta alkaen käsittelyssä Kimmo Kiljusen (sd) lakialoite. Se pyrkii käytännössä lopettamaan yksityisen pysäköinninvalvonnan Suomesta.

Aloitteen perusteena on ennen muuta yksityisten pysäköintifirmojen villi hinnoittelu ja kovat perintäkulut.

Aloite lähtee siitä, että yksityinen toimija ei voi määrätä sopimusoikeudellista sanktiota ilman konkreettista sopimusta. Pysäköinninvalvonta halutaan palauttaa vain julkisen vallan tehtäväksi.

Kristel Pynnösen tuntuma on, että mahdollinen pysäköintiä koskeva muutos lainsäädäntöön kytketään Kiljusen lakialoitteen käsittelyyn. Se voisi edetä eduskunnassa tulevan syksyn mittaan. 

Kauko Ollila

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti