veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Ostin puolet asunnostani, loput sain perinnöksi ja lahjaksi – miten lasken eri osien luovutusvoiton?

Ostin puolet asunnostani, loput sain perinnöksi ja lahjaksi – miten lasken eri osien luovutusvoiton?
3.2.2023

Olen myymässä asunto-osaketta, jonka olen saanut useassa osassa: osto 50 %, kaksi eri lahjoitusta äidiltäni 3,3 % / kerta sekä perintönä 43,4 %.

Voiko lahjoituksena saaduille osille käyttää hankintahintaolettamaa, jos ostolle käyttää ostohintaa ja peritylle osalle perukirja-arvoa, jonka perusteella olen aikanaan maksanut perintöveron?

Vai onko hankintahintaolettamaa sovellettava koko myytävälle osuudelle? 

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Jokaisen erillisen saannon voittoa ja tappiota tarkastellaan itsenäisesti.

Koska olet saanut ja hankkinut asunto-osakkeesi useassa osassa, kullakin näin muodostuneella omistusosuudella on oma hankintahintansa ja omistusaikansa.

Tällöin omaisuuden yhteenlaskettu luovutusvoitto tai -tappio muodostuu kunkin omistusosan erillisestä voitosta tai tappiosta. Ilmoitat Verohallinnolle kunkin omistusosuuden myynnin eli luovutuksen erikseen.

Luovutusvoittoa laskettaessa voidaan todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa. Valitset näistä kahdesta itsellesi edullisemman tavan.

Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa voi aina käyttää riippumatta siitä, miten luovutettu omaisuus on aikanaan saatu.

Lasket saantojen hankintameno-olettamat erikseen, koska myyt omaisuutta, jota olet hankkinut ja saanut eri aikoina. Tällöin kunkin osahankinnan omistusaika alkaa itsenäisesti saantohetken mukaan. Hankintameno-olettamia käytettäessä (20/40) ei koskaan muodostu luovutustappiota.

Peritylle osalle voit käyttää perukirjan mukaan vahvistettua perintöverotusarvoa, jos se on sinulle edullisempaa kuin hankintameno-olettaman käyttäminen.

Lahjaksi saamiesi osuuksien hankintamenoksi katsotaan pääsääntöisesti lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Lahjaverotusarvoa ei kuitenkaan vähennetä omaisuuden hankintamenona, jos myyt lahjaksi saatua omaisuutta ennen kuin lahjoituksesta on kulunut vuosi.

Hankintameno lasketaan lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja myy saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi. Tällöin käytettävä hankintameno-olettama on 20 prosenttia.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti