veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Ostan ensiasunnon – eihän kaupasta tarvitse maksaa varainsiirtoveroa?

Ostan ensiasunnon – eihän kaupasta tarvitse maksaa varainsiirtoveroa?
18.1.2021

Tein sopimuksen ensiasunnon ostamisesta 39-vuotiaana vuonna 2020. Muutan asuntoon elokuussa 2021, kun olen täyttänyt 40 vuotta. Onko minulla oikeus tehdä asuntokauppa siten, että en maksa varainsiirtoveroa?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Kyllä on.

Asunnonostajan ikää koskevaa edellytys täyttyy, jos ostaja on kauppakirjan allekirjoitushetkellä täyttänyt 18 mutta ei vielä 40:tä vuotta. Ikärajaedellytyksen täyttyminen ratkaistaan siis asunnon sitovan kauppakirjan allekirjoitushetken mukaan.

Omistusoikeuden siirtymispäivällä eikä muuttopäivällä ole merkitystä ikää koskevan edellytyksen täyttymisen arvioinnissa.

Verotuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että verovapaus myönnetään ilman vaatimusta veron suorittamisesta, jos asuntoa aletaan käyttää omana asuntona kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta. Varainsiirtovero on maksettava, jos asuntoa ei oteta omaan vakituiseen asumiskäyttöön tässä ajassa.

Kun varainsiirtovero on maksettu ensiasunnon käyttöönoton viivästymisen vuoksi, voi asunnonostaja tehdä muuton jälkeen varainsiirtoveron palautushakemuksen. Ensiasunnosta maksetun veron palauttamishakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti