veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Miten perintöasunnon myyntivoittoa verotetaan?

Miten perintöasunnon myyntivoittoa verotetaan?
20.10.2016

Olen perinyt tädiltäni asunto-osakkeen (osuuteni on 1/5 asunnosta). Kuolinpesää ei ole vielä jaettu. Olen kuullut, että perintöasunnosta ei tarvitse maksaa myyntivoittoveroa, jos on asunut asunnossa vähintään 2 vuotta. Olen asunut tässä perityssä asunnossa aikanaan yhteensä 12 vuotta.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan asunnon myynnistä saatavaa voittoa pidetään verovapaana oman asunnon luovutusvoittona vain niiden perillisten osuutta vastaavalta osalta, jotka ovat perittävän kuoleman jälkeen käyttäneet asuntoa vakituisena asuntonaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Jos kuolinpesä on jaettu ja siitä on laadittu jakokirja ennen myyntiä, luovutusvoitosta verotetaan osakkaita. Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus ratkaistaan tällöin kunkin osakkaan osalta erikseen sen mukaan, kuinka kauan hän on käyttänyt perintönä saamaansa asuntoa omana tai perheensä vakituisena asuntona.

Perityn asunnon myynti voi olla verovapaa, koska perintöverotuksessa käytetty asunnon verotusarvo rinnastetaan todelliseen hankintamenoon. Tällöin luovutushinnasta voidaan vähentää asunnon perintöverotuksen verotusarvo ja voiton hankkimiseen liittyvien menojen yhteismäärä eikä voittoa ehkä jää näiden erien vähentämisen jälkeen. Hankintamenoon voidaan lukea myös verotuksessa poistamatta oleva osa verovelvollisen maksamista perityn omaisuuden kuten asunnon perusparannusmenoista.

Perintönä tai testamentilla saadun omaisuuden hankintameno on kyseiselle omaisuudelle vahvistettu perintöverotusarvo riippumatta siitä, luovuttaako omaisuuden jakamaton kuolinpesä, legaatinsaaja (testamentilla tietyn esineen, esim. kiinteistön, saanut henkilö) tai omaisuuden perinnönjaossa saanut perillinen. Perintöveroarvo määräytyy perinnönjättäjän kuolinhetken mukaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.