veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kiinteistöveron hankala muutos – lakiin tarvitaan kohtuullinen jarru verojen nousulle

Vesa Korpela
Vesa Korpela

Verovahti

Vesa Korpela on Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja. Seuraa @vesa_korpela Twitterissä.

Viime aikoina on paljon puhuttu rakenneuudistusten tarpeellisuudesta. Sitä tarvetta on myös verotuksessa. Kiinteistöverotuksen rakenteet on tarkoitus panna uusiksi ensimmäisessä perusteellisessa uudistuksessa sitten kiinteistöveron säätämisen.

Vaikeata tuntuu rakenteiden muuttaminen olevan verotuksessakin. Lokakuussa hankkeelle otettiin aikalisä ja suunniteltu voimaantulo siirrettiin vuodesta 2020 vuoteen 2022. 

Nyt valmistelussa oleva uudistus tähtää siihen, että eri kiinteistöjen verotusarvot olisivat toisiinsa samassa suhteessa kuin niiden todelliset arvot ovat. Nykyisessä järjestelmässä ongelmana on ollut arvonmuutosten hidas siirtyminen verotusarvoihin. Tavoitellussa järjestelmässä maapohjan hintakehitys ja rakennuskustannusten muutokset otettaisiin huomioon vuosittain.

Uudistuksen perustavoite on oikea. Tonttien verotusarvot eivät ole olleet enää vuosiin missään suhteessa käypiin arvoihin. Maapohjan verotusarvon ja käyvän arvon suhteellinen vastaavuus on oikeudenmukaisen verotuksen edellytys ja hanke on siten kannatettava.

Oikea arvo on markkina-arvo, mutta sen määrittäminen on vaikeaa, koska vain harvalla alueella tehdään vuosittain niin paljon tonttikauppoja, että markkina-arvo voitaisiin määritellä pelkästään niiden avulla. Valmistelussa olevan laskentatavan lopputulos näyttäisi olevan tilastoihin perustuvia keskiarvoja ja valistuneita arvauksia. Puutteineenkin se kuitenkin lienee selvästi nykyistä oikeudenmukaisempi.

Rakennusten verotusarvot perustuvat jatkossa verovuoden rakentamisnormeihin ja Tilastokeskuksen keräämiin rakennuskustannuksiin. Näin selvitetyn uuden rakennuksen arvosta tehdään kaavamainen ikäalennus. Rakennuksen ominaisuudet tai peruskorjaukset eivät ehdotuksen mukaan vaikuta rakennuksen arvoon. Rakennusten osalta muutos ei ehkä kaikilta osin lisää verotusarvon ja käyvän arvon vastaavuutta. 

Lausunnolla olleen esityksen perusteella ei voinut arvioida, tuottaisiko kehitelty arvostustapa nykyistä luotettavammin oikean arvon kiinteistöille. Selvää on vain, että kasvukeskuksissa verotusarvot nousevat merkittävästi, mahdollisesti yksittäistapauksissa yli käyvän arvon.

Uudistuksen tekijätkin viittaavat monessa kohdassa laissa olevaan säännökseen, jonka mukaan verotusarvo ei saa ylittää käypää arvoa. Verotus- ja oikeuskäytäntöä tunteva tietää, että viittaus käypään arvoon verotusarvon enimmäismääränä on enemmän hurskastelua kuin realismia.

Koska lain valmistelijat eivät pystyneet vielä sanomaan varmasti, miten kiinteistöjen verotusarvot muuttuisivat, oli järkevää, että valmistelussa otettiin aikalisä. Näin tärkeä ja tarpeellinen uudistus on valmisteltava huolella, jotta päättäjät tietävät, mitä seurauksia heidän päätöksillään on. 

Yksittäisen veronmaksajan oikeusturvan kannalta olisi tärkeätä, että lakiin tulee kohtuullinen jarru verojen nousulle. Rajan tulee estää liiallinen verojen nousu sekä järjestelmän muuttuessa että myös jatkossa. Kiinteistövero on hyvä ja yksinkertainen vero niin kauan, kuin sen taso on matala. Toivottakaamme siis valmistelijoille malttia ja viisautta.

Vesa Korpela

Kommentit (2)
 
 • Ahti Uomala 8.11.2018 13:54
   
  Täysin ääliömäinen ja epätasa arvoinen vero! Miksi pitää maksaa tupla kiinteistöveroa mökki kiinteistöstä? Mökkiläiset maksavat kuntien vakiasukkaiden kunnille aiheuttamat kulut? "Mökkiläiset" vain tuovat kunnille hyvinvointia, saamatta mitään vastineeksi. KEPULAISTEN keksintöä taitaa olla koko vero!
  Tämä nykyinen surkea hallitus veisi tuhkatkin pesästä ja pelkän potaskan puhumisella huijaa veronmaksajia!
  Ilmoita asiaton viesti
 • Tuomo Teeriaho 5.4.2019 13:04
   
  Kiinteistövero on mielestäni omaisuusvero. Tasapuolisuus tulee todella siitä että kaikki käytännössä maksavat sitä omakotiasuja suoraan ja osakkeessa ja vuokralla oleva yhtiövastikkeessaan tai vuokrassaan. Poliitikot ovat tehneet taidetta antaessaan rahastukselle hämääviä nimikkeitä. Eri veroilla saatava kokonaissumma on se määrä joilla valtio tai kunta aikaansaa toimintansa. Jos olisi vain yksi vero jolla kaikki kustannettaisiin sen prosenttiluvun suuruus aiheuttaisi heti vaatimuksen kohtuullisuudesta. Jakamalla verorasitus osiin yritetään peitellä todellisuutta.
  Ilmoita asiaton viesti

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan seitsemän ynnä yhdeksän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit