veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Ympäristöveroja kertyi 6 miljardia euroa vuonna 2014

Ympäristöveroja kertyi 6 miljardia euroa vuonna 2014
8.9.2016

Ympäristöverokertymä kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan kasvua hillitsi päästöverojen pieneneminen ja etenkin jäteverokertymän lasku.

Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on noin 7 prosenttia. 

Ympäristöverokertymä lisääntyi erityisesti teollisuudessa ja energiahuollossa. Näillä aloilla kasvua selittävät päästöoikeudet, jotka kirjattiin vuonna 2014 ensimmäistä kertaa osaksi energiaveroja.

Vesi- ja jätehuollon maksamat ympäristöverot laskivat noin kahdeksan prosenttia, mikä johtui jäteverokertymän laskusta. Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitetusta jätteestä, jonka määrä on laskenut jätteenpolton yleistyessä.

Päästöoikeuksien huutokauppa on ensimmäistä kertaa mukana ympäristöverojen tilastossa vuonna 2014. Syynä päästöoikeuksien kirjaamiseen oli muutos päästökauppaan liittyvien verotulojen kirjaamisessa kansantalouden tilinpidossa. Päästöoikeudet ovat osa energiaveroja ja niiden suuruus vuonna 2014 oli 104 miljoonaa euroa.

Minna Petäinen 

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.