veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Vaikuttaako panttaus asunnon perintöverotusarvoon?

Vaikuttaako panttaus asunnon perintöverotusarvoon?
14.8.2020

Äidiltämme on jäämässä perinnöksi osakehuoneisto, ja olemme siskoni kanssa ainoat perilliset. Äitini asunto on vakuutena erään sukulaisen henkilökohtaisessa asuntolainassa.

Vaikuttaako asunnon panttaus perintöverotusarvoon? Joudummeko maksamaan äidiltä perittävästä asunnosta perintöveroa, vaikka asunto myytäisiin aikanaan vakuuden realisoinnin takia?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Perinnönjättäjän omaisuuteen kuuluva asunto arvostetaan perukirjassa kuolinhetken käypään arvoon. Asunnon, olipa se osakehuoneisto tai omakotitalo, vakuutena olo ei alenna sen käypää arvoa perintöverotuksessa. Sen sijaan vainajan omat velat vaikuttaisivat perillisen perintöverotuksessa.

Takaus tai panttaus voidaan vähentää vainajan varoista vain, jos maksuvelvollisuus on perinnönjättäjän sitoumuksesta jo olemassa ja tuolloinkin enintään vainajalle siirtyneen vastuun suuruisena.

Takausta tai panttausta ei voida vähentää etukäteen pesän varoista sillä perusteella, että voidaan pitää todennäköisenä, että maksuvelvollisuus joskus syntyy.

Tapauksessa KHO 1995/1553 panttauksen vuoksi toteutunut vastuu voitiin ottaa huomioon. Ratkaisuselosteessa todettiin, että perinnönjättäjän elinaikanaan ottaman vastuun näin toteuduttua, kuolinpesän panttaussitoumuksen perusteella suorittamaa määrää oli pidettävä perinnönjättäjän velkana, joka saatiin vähentää pesän varoista.

Asiaan voidaan hakea muutosta perusteoikaisulla vielä 10 vuoden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta eli äidin kuolemasta, jos vastuut äidin panttauksen perusteella toteutuvat.

Lisäksi on hyvä muistaa, että ennen kuin laitatte asunnon myyntiin, olette pankkiin yhteydessä, koska asunto on siellä velkojen vakuutena ja velkoja on etusijalla teihin nähden.

Rahat, verot, työ & eläke, koti