veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Myyn maataloudessa käyttämäni peräkärryn – miten ilmoitan tulon verotuksessa?

Myyn maataloudessa käyttämäni peräkärryn – miten ilmoitan tulon verotuksessa?
1.2.2023

Myyn maatalouden käytössä ja kalustomenojäännöksessä olleen peräkärryn. Miten ilmoitan tulon verotuksessa?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa:

Maatalouden koneiden ja kaluston myynti tuloutetaan epäsuorasti maatalouden veroilmoituksella. Peräkärrystä saatu luovutushinta vähennetään kaluston menojäännöksestä.

Ilmoita peräkärryn luovutushinta maatalouden koneiden ja kaluston poistolaskelmalla. Jos olet maataloudesta arvonlisäverovelvollinen, ilmoita myyntihinta poistolaskelmalla ilman arvonlisäveron osuutta. Myyntihinnan arvonlisäveron osuus ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella.

Maatalouden menojäännös on verovuoden aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenojen sekä aikaisemmin käyttöön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä koneista, kalustosta ja laitteista verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla sekä vahingon-, vakuutus- ja muilla korvauksilla ynnä koneiden, kaluston ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin saaduilla avustuksilla.

Menojäännöstä laskettaessa vähentämättä jäänyt osa koneista, kalustosta ja laitteista saaduista luovutushinnoista ja muista vastikkeista sekä vahingon-, vakuutus- ynnä muista sellaisista korvauksista katsotaan verovuoden veronalaiseksi tuloksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti