veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenemassa

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenemassa
14.4.2021

Valmisteilla oleva lakimuutos esittää, että maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko laskisi tilapäisesti 2,5 prosenttiin. Helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi hakea 21.4. alkaen.

Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskoron tilapäisestä alentamisesta. Esityksen mukaan viivästyskorko laskisi 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Samalla Verohallinto joustavoittaa maksujärjestelyn muita ehtoja.

Alennettua korkoa sovellettaisiin kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen.

Maksujärjestelyn ehtoja halutaan helpottaa koronatilanteen takia. Helpotuksilla halutaan tukea erityisesti maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä.

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan, kun viivästyskorkoa koskeva laki on vahvistettu.

Helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi hakea 21.4. alkaen Omaverossa. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimenpiteet, kunnes asia on ratkaistu. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti