veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Hallitus esittää korjausta autoveroon - WLTP-menetelmällä mitatuille autoille uusi verotaulukko

Hallitus esittää korjausta autoveroon - WLTP-menetelmällä mitatuille autoille uusi verotaulukko
3.12.2018

Hallitus esittää muutosta syyskuussa käyttöön otettuun autoverotaulukkoon. Uutta alempaa verotasoa aletaan soveltaa jo 3.12. alkaen siten, että Verohallinto korjaa 3.12. tai sen jälkeen ensirekisteröitävien autojen autoverotuksen uuden verotaulukon mukaiseksi jälkikäteen.

Uusi autoverotaulukko WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulee voimaan tammikuun alussa. Sitä sovelletaan autoihin, joiden hiilidioksidipäästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 3. joulukuuta tai sen jälkeen.

Esitysluonnoksen mukaan Verohallinto oikaisee ilman hakemusta lain voimaantulon jälkeen niiden uusien WLTP-autojen verotuksen, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön 3.12.–31.12.2018. Verotus oikaistaan, jos ehdotetun uuden lain mukainen vero johtaa pienempään veroon kuin syyskuussa julkaistussa taulukossa.

Muutokset verotaulukoissa perustuvat VTT:n tekemään selvitykseen, jonka mukaan mittaustavan muutos on nostanut päästöarvoja Suomessa jonkin verran enemmän kuin JRC:n tutkimustuloksissa oli ennakoitu.

Jotta autoverotus ei kiristy, hallitus esittää muutosta autoverotasoihin. Muutoksen jälkeen verotasot vastaavat tarkemmin ennen mittaustapamuutosta voimassa olleita verotasoja. Ehdotetut muutokset perustuvat VTT:n selvityksessä esitettyihin muutoksiin.

Myös syyskuussa voimaan tulleen lain yhteydessä ollut siirtymäsäännös ehdotetaan säilytettäväksi. Sen mukaan verovelvollinen voi yhä valita, verotetaanko auto WLTP-päästölukeman mukaan uudella verotaulukolla vai NEDC-lukeman mukaan NEDC-mittaustavan päästöarvoihin perustuvalla verotaulukolla, jos auto on tilattu ennen syyskuuta, mutta sitä ei ole vielä verotettu. Vaatimus sovellettavasta verotaulukosta on esitettävä autoveroilmoituksella.

Autoverotuksen muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta jo rekisteröityjen ja käytössä olevien autojen autoverotukseen.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusi verotaulukko on keskimäärin veroneutraali aiempaan nähden. Yksittäisten mallien autovero voi NEDC-mittaukseen nähden laskea tai nousta, sillä mittaustapojen väliset erot vaihtelevat mallikohtaisesti.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti