veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Aviopuolisoilla yhteisiä taide- tai arvoesineitä – miten teoksia käsitellään osituksessa?

Aviopuolisoilla yhteisiä taide- tai arvoesineitä – miten teoksia käsitellään osituksessa?
10.3.2022

Mitä tapahtuu aviopuolisoiden yhteiselle taide- tai arvoesineelle, jos toinen puolisoista kuolee tai tulee avioero?

Ositukseksi kutsutaan toimitusta, jossa avioliiton päättyessä aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus – varat ja velat – selvitetään ja tasataan.

Jos myytävä taide- ja arvoesine on saatu osituksessa, omistusaika ja hankintameno lasketaan ositussaantoa edeltäneestä saannosta.

Toisin sanoen, kun puoliso saa avio-oikeuden nojalla omaisuutta osituksessa, entisen puolison hankintameno siirtyy sellaisenaan omaisuuden osituksessa saaneelle puolisolle. Omistusaikaa määritettäessä hankintameno-olettamaa varten, ratkaiseva on myös edellisen omistajan, eli puolison saannon ajankohta.

Ositusperusteita ovat avioeron vireille tulo ja toisen puolison kuolema.

Edellä kerrotulla säännöllä on erityisesti merkitystä lesken ja kuolinpesän välisessä osituksessa, kun ensiksi kuolleella puolisolla on rintaperillisiä ja myytäväksi suunnitellun avio-oikeuden alaisen taide- ja arvoesineen arvo on noussut huomattavasti perinnönjättäjän elinaikana.

Jos taide- ja arvoesine jää osituksessa perillisille, esineen hankintameno on perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Jos sen sijaan esine siirtyy osituksessa leskelle, siirtyy edesmenneen puolison hankintameno sellaisenaan hänelle.

Kannattaa huomioida, että leskellä on aina oikeus pitää jakamattomana hallussaan puolisoiden yhteinen koti ja sen irtaimisto. Tämä on kuitenkin vain lähtökohta.

Jos leski suostuu siihen, että kodin irtaimistoon kuuluva esine ennen myyntiä ositetaan kuolinpesälle, saadaan perintöverotuksessa vahvistettu arvo vähentää kokonaisuudessaan omaisuuden myyntihinnasta.

Taide- ja arvoesineillä voi olla huomattavaa arvoa, joten niiden omistussuhteiden merkitsemiseen oikein perukirjassa sekä tulevassa osituksessa ja perinnönjaossa kannattaa kiinnittää huomiota.

Avioliiton solmiminen ei tee omaisuudesta yhteistä. Nimiperiaatteen mukaan omaisuus kuuluu sille, jonka nimiin se on hankittu.

  • Jos toinen puoliso on hankkinut omiin nimiinsä omaisuutta avioliiton aikana, eikä voida osoittaa, että hän on toiminut myös toisen puolison lukuun, pidetään puolisoa yksin kyseisen omaisuuden omistajana.
  • Jos omaisuus on kuitenkin hankittu kummankin lukuun ja sen maksamiseen on käytetty molempien varoja, esine on yhteinen.
  • Jos puoliso on saanut perinnön tai lahjan yksin, saanto ei ole millään tavalla yhteinen.

TAIDETEOKSEN MYYNNIN VEROTUS! Minkälaisen taide-esineen myynnistä verotetaan? Mikä esine on tavanomaista arvokkaampi? Kannattaako ikäihmisen myydä arvoesineensä? Kirjaudu ja lue helmikuun Taloustaidon juttu täältä.

Georg Rosbäck

Kirjoittaja on verojuristi Veronmaksajain Keskusliitossa

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti