veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Yhdistelmärahastojen pidemmän aikavälin tuotot kutistumaan päin

Yhdistelmärahastojen pidemmän aikavälin tuotot kutistumaan päin
14.5.2020

Taloustaidon vertailussa on tällä kertaa mukana osakerahastoja, yhdistelmärahastoja ja korkorahastoja. Vertailusta käy ilmi, mitä rahastojen vuosituotoille on tapahtunut keskimäärin kolmessa, viidessä ja kymmenessä vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Tuotot 31.3.2020, parhaat 5 vuoden tuottojen mukaan: 

Sijoitusrahastojen tuotto Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Rahastojen tuotto, %, 12 kk Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

 

 

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti