veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Voiko pörssiosakkeiden luovutustappiot kuitata puun myyntitulosta?

Voiko pörssiosakkeiden luovutustappiot kuitata puun myyntitulosta?
8.11.2022

Pörssikurssit ovat laskeneet reilusti Ukrainan sodan takia, ja olen nyt miettinyt, miten pörssiosakkeiden tappioiden kuittaus on järkevintä tehdä.

Onko mahdollista kuitata vuonna 2022 syntyneet pörssiosakkeiden luovutustappiot metsätalouden puun myyntitulosta? Jos on, vähentääkö verottaja tappiot automaattisesti tulevassa veroilmoituksessa?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Kyllä, kun olet ensin ilmoittanut luovutustappiot asianmukaisesti Verohallinnolle, vähentäminen tehdään automaattisesti. 

Ilmoitat tiedot joko Omaverossa tai lomakkeella 9A, kun annat veroilmoitusta verovuodelta 2022. 

Vuodesta 2016 alkaen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista. 

Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia myös metsätaloudesta saatavasta pääomatulosta tappion syntymisvuonna ja viitenä seuraavana verovuonna.

Mikäli myyntitappioita syntyy enemmän kuin syntyvuonna on pääomatuloja, Verohallinto vahvistaa tappion ja sitä voi hyödyntää seuraavina vuosina. Luovutustappiota ei oteta huomioon, kun mahdollista alijäämähyvitystä muodostetaan.

Poikkeuksena vähennyskelvottomuudesta voi mainita, että luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa. Tällöin ei oteta huomioon luovutushintoja tai hankintamenoja sellaisen omaisuuden luovutuksista, joka on säädetty erikseen verovapaaksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti