veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Varovainenkin osakesäästäjä voi löytää oston paikkoja – millaisia yhtiöitä kannattaisi tarkkailla?

Varovainenkin osakesäästäjä voi löytää oston paikkoja – millaisia yhtiöitä kannattaisi tarkkailla?
13.10.2022

Talousnäkymien synkentyessä osakesäästäjällä on syytä varovaisuuteen, sillä riskit kasvavat. Oston paikkoja voi silti tarjoutua ‒ ja muistakin kuin perinteisistä defensiivisistä osakkeista.

Inflaatio, korkojen nousu ja kuluttajien luottamuksen heikkeneminen luovat varjonsa myös Helsingin pörssiin. Euroopassa huolia lisäävät Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouteen ja energiamarkkinoihin.

Pörssin kurssikehitystä kuvaava OMX Helsinki -indeksi oli syyskuun puoliväliin mennessä laskenut lähes 20 prosenttia vuoden alusta.

"Välttämättä ei mennä enää paljon syvemmälle, mutta toisinkin voi käydä. Joka tapauksessa on vaikea nähdä, että syksyn aikana osakemarkkinoilla päästäisiin kovin hääppöisiin tuottoihin", OP:n pääanalyytikko Antti Saari tiivistää.

Hänen mielestään osakesäästäjän kannattaa tiedostaa kohonneet riskit. Toisaalta poteroonkaan ei ole syytä piiloutua.

"Kannattaa muistaa, että korkea inflaatio alkaa syödä tilillä olevien varojen arvoa. Korkeista riskeistä huolimatta suurin riski pitkällä aikavälillä onkin, ettei sijoittaisi ollenkaan."

MIHIN TARTTUA TÄNÄ SYKSYNÄ? | "Kohonneet riskit kannattaa tiedostaa, mutta sijoituskohteita voi löytää defensiivisiltä toimialoilta ja yhtiöistä, jotka ovat muita vahvemmilla nykyisessä energiatilanteessa."
Pääanalyyytikko Antti Saari

Arvoyhtiöistä voi löytyä ostokohteita

Myöskään United Bankersin salkunhoitajan Teemu Perälän mielestä osakesäästäjän ei kannata pitää taukoa sijoittamisesta, kunhan vain muistaa vanhat viisaudet. Osakkeita kannattaa hankkia tarkasti valikoiden ja hajauttaa ostoja ajallisesti.

"Yleensä parhaat osakeostot tehdään silloin, kun ilmassa on pientä paniikkia ja kaikki näyttää menevän päin p:tä. Veikkaan, että syksyllä ja talvella sijoittajille tarjoutuu hetkiä ihan fiksuihin ostoihin."

Perälän mukaan korkojen noustessa parhaassa asemassa ovat yhtiöt, joilla on vähän velkaa, vahva tase ja vakaa kassavirta. Yleensä tällaisilla arvoyhtiöillä on myös kohtalainen osinkotuotto.

Esimerkiksi Helsingin pörssin konepajojen ja metalliyritysten kurssit ovat tulleet tänä vuonna alas kymmeniä prosentteja. Joukossa on Koneen ja Wärtsilän kaltaisia laatuyhtiöitä, joiden kurssin Perälä odottaa kääntyvän jossakin vaiheessa taas ylöspäin.

"Niiden kursseissa taantumaan meno on jo ennakoitu. Ja kun talous kääntyy taas nousuun, arvoyhtiöiden kurssit ovat jo nousseet." 

MIHIN TARTTUA TÄNÄ SYKSYNÄ? | "Sijoittamista ei kannata lopettaa, kunhan valikoi tarkasti ja hajauttaa ostoja ajallisesti. Parhaassa asemassa ovat yhtiöt, joilla on vähän velkaa, vahva tase ja vakaa kassavirta."
Salkunhoitaja Teemu Perälä, United Bankers

Suojaa defensiivisistä osakkeista

Antti Saaren mielestä hyviä sijoituskohteita voi nyt löytää defensiivisiltä toimialoilta, joiden liiketoimintaa taloussuhdanteet heiluttelevat muita aloja vähemmän.

"Niidenkin kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei maksa osakkeista liian kovia hintoja."

Teleoperaattoreihin ja terveydenhuoltoalan yrityksiin talouden laskuilla tai nousuilla ei ole yleensä suurta vaikutusta.

Hyötyjiin Saari laskee etenkin Sammon kaltaisen vahinkovakuuttajan, jonka liiketoimintaan talouden tuiverruksilla ei ole juuri vaikutusta.

"Myös pankit hyötyvät periaatteessa korkojen noususta. Toisaalta korkeat korot voivat olla niille myös haitaksi, jos asuntolainoja haetaan vähemmän ja yritysasiakkaiden luottotappiot kasvavat."

Saaren mukaan turvasatamia voi löytyä myös yhtiöistä, joiden toimialaa ei perinteisesti pidetä defensiivisenä.

"Nesteen uusiutuvat polttoaineet ovat kovassa nosteessa nykyisessä tilanteessa. Myös perinteistä öljynjalostusta arvostetaan, kun kaikkea energiaa tarvitaan kipeästi."

Metsäteollisuus on suhdanteista riippuvainen syklinen toimiala. Tässä tilanteessa kilpailijoitaan vahvemmilla ovat UPM:n kaltaiset yhtiöt, joilla on vahva tase ja energiantuotantoa jopa yli oman tarpeen. 

Kulutustavaroissa ja rakentamisessa vaikeaa

Joitakin toimialoja inflaatio ja taantuman riski kouraisevat enemmän kuin muita.

Rakennusyhtiöillä on ollut vaikeaa jo pitkään, ja pahempaa voi olla luvassa.

"Yhtiöillä on kovat kustannuspaineet, mutta voivatko ne siirtää kasvavia kustannuksia asiakkaiden hintoihin, jos kuluttajilla ei ole varaa ostaa asuntoja inflaation kurittaessa ostovoimaa", Saari pohtii.

Myös kulutustavaroita valmistaville yhtiöille syksy näyttää synkkenevältä. Korona-aikana elektroniikkaa ja huonekaluja hankkineet kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään rahaa palveluihin.

"Kuluttajien ostovoiman hiipumista ei ole vielä nähty. Vaikutukset alkavat kuitenkin näkyä pikkuhiljaa, kun hinnat nousevat ja rajusti kohonneet sähkölaskut tulevat maksuun", Saari huomauttaa.

Kuluttajamarkkinoilla toimivien yhtiöiden kurssit ovatkin tulleet jo huomattavasti alas. Esimerkiksi Tokmanni näyttää Saaren mielestä jo kohtalaisen edulliselta. Toisaalta yhtiöön kohdistuu myös riskejä, jos tilanne menee tästä huonommaksi.

Myös paljon energiaa kuluttava teollisuus seuraa huolissaan energiatilanteen kehitystä. Kasvaneet riskit ovat jo painaneet huomattavasti esimerkiksi Outokummun ja SSAB:n osakekursseja.

"Yhtiöiden tuloksille voi kuitenkin talvella käydä miten vain, jos energiaa on alettava säästää Euroopassa. Riskit ovat isot", Perälä sanoo.

Myös Helsingin pörssin konepajoja huolettaa, että niiden Euroopassa sijaitsevia tehtaita jouduttaisiin laittamaan osittain kiinni energian säännöstelyn vuoksi.

Hämmentävän hyviä tulosennusteita

Osakesijoittajana Teemu Perälää askarruttavat nyt eniten eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tulosennusteet. Talouden synkkenemisestä huolimatta ne ovat pysyneet yllättävänkin hyvinä.

Hänen mukaansa osakekursseissa tilanteen mahdollinen heikkeneminen on otettu jo huomioon, ja tulosennusteiden pieni lasku tuskin painaa niitä enää kovin paljon alemmas. Kurssilasku saattaa kuitenkin jyrkentyä, jos nykyiset arviot tuloksentekokyvystä osoittautuvat vääriksi.

"Riskit ovat isot. Yrityksistä tulee koko ajan viestiä kustannusten noususta ja kuluttajakysynnän hiipumisesta, mikä tietää katteiden supistumista. Sellaisessa tilanteessa on vaikea pitää tulosennusteita nykyisellään." 

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti