veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Sijoitusten vastuullisuus vertailuun: Finanssiala esittää EU-rekisteriä

Sijoitusten vastuullisuus vertailuun: Finanssiala esittää EU-rekisteriä
14.2.2020

Sijoitusten todellista vastuullisuutta on vaikea arvioida, koska sijoituskohteena olevien yritysten arvioinnille ei ole yhteisiä kriteerejä. Finanssiala ry haluaisi EU:hun rekisterin, jonka avulla yritysten vastuullisuudesta saataisiin vertailukelpoista tietoa.   

Vastuullisuuden korostamisesta rahoitus- ja sijoitustoiminnassa on tullut valtavirtaa. Sitä ei tehdä pelkästään pyyteettömistä syistä, vaan toiminnan vastuullisuuden on todettu pienentävän yritysten riskejä. Siten sijoituskohteena olevien yritysten vastuullisuus voi myös parantaa sijoittajien tuottomahdollisuuksia, vaikka vastuullisuus ei tietenkään automaattisesti merkitse sijoittajalle lihavia tuottoja.

Myös kuluttajien ja sijoittajien kasvava kiinnostus vastuullisuuteen on lisännyt rahoitusalan paineita kiinnittää siihen yhä enemmän huomiota ja luoda tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat kysyntään.

Yritystoiminnan vastuullisuuden seuranta on kuitenkin vielä huteraa. ”Rahan hinta riippuu riskistä. Nykyään rahoitusmarkkinat kuitenkin saavat yritysten vastuullisuudesta ja riskeistä sekavia viestejä. Yritysten pitäisi pystyä raportoimaan yhteismitallisesti vastuullisuustoimistaan”, professori Minna Martikainen Hanken Svenska handelshögskolanista sanoo.

”Vastuullisuusraportoinnille tulisi luoda järjestelmä, joka olisi samalla tavalla luotettava, yhtenäinen ja saatavissa kuin yritysten kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö.” 

Tieto edullisesti kaikkien ulottuville

Sijoituskohteiden vastuullisuutta toki arvioidaan nytkin. Siinä tarvitaan kuitenkin apuna kaupallisia toimijoita. Ne tutkivat, vertailevat ja luokittelevat yrityksiä ja tuottavat esimerkiksi pankeille ja rahastoyhtiöille tietoa siitä, mitkä yritykset täyttävät kulloinkin vaadittavat kestävän sijoituskohteen kriteerit.

Näistä kaupallisista vastuullisuuden ”seulontapalveluista” on viime vuosina tullut kasvava bisnes. Kustannusten vuoksi monet pienehköt sijoittajat, kuten pienet eläkerahastot ja säätiöt, eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään vastuullisuusdataa.

”Jos saataisiin aikaan EU-tason vastuullisuusrekisteri, data olisi vertailukelpoista ja kaikkien saatavilla ilmaiseksi tai hyvin kohtuullisella hinnalla”, Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio OP Ryhmästä sanoo.

Hanken, Aalto-yliopisto, OP Ryhmä ja Aktia ovat olleet alullepanijoita rekisterihankkeessa. Sitä ajaa nyt koko suomalainen finanssiala, joka pyrkii vastuullisuuskysymyksissä rahoitusalan edelläkävijäksi EU:ssa. 

Kestävyyden kriteereitä jo määritelty

Kestävän toiminnan kriteereitä on EU:ssa jo määritelty useille toimialoille. ”Kriteerien mukaisen luokittelun on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden lopussa”, kertoo Finanssialan vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja Anne-Maria Salonius.

Kriteeristö olisi pohjana vastuullisuusrekisterille. Rekisterin avulla olisi mahdollista rakentaa ja luokitella esimerkiksi ”vihreitä” sijoitustuotteita – kuten sijoitusrahastoja ja joukkovelkakirjalainoja – ja avata tuotteiden ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti myös sijoittajille. 

Vapaaehtoista vai pakollista?

Finanssialan mielestä yritysten pitäisi saada itse päättää, haluavatko ne raportoida toiminnastaan vastuullisuusrekisteriin. Alalla arvioidaan, että kuluttajien ja markkinoiden paine saisi yritykset joka tapauksessa raportoimaan. Painetta lisäisi sekin, että riskien vuoksi rahoituksesta tulisi kalliimpaa niille yrityksille, jotka eivät noudattaisi vastuullisuusstandardeja.

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ottaa esimerkiksi yritykset, joilla on kivihiilivarantoja. Niiden asemassa on 2010-luvulla tapahtunut selvä muutos. ”Yhtiöiden markkina-arvo on laskenut ja niiden rahoituksen hinta on noussut. Tämäntyyppiset muutokset vaikuttavat vastuullisuusajatteluun nopeammin kuin lait ja säännökset.”

Ulla Simola

Rahat, verot, työ & eläke, koti