veronmaksajat.fi

RAHAT

Sijoittaja, tutki ja tarkista osakevälittäjäsi raportit

Sijoittaja, tutki ja tarkista osakevälittäjäsi raportit
27.1.2023

Arvopaperivälittäjien alkuvuoden raportit on syytä tutkia tarkoin, jotta et tule maksaneeksi turhia kuluja. Myös raportit verotusta varten kannattaa tarkistaa haukan silmin. Välittäjien raportoinnin laadussa on eroja.

Yksityissijoittaja tekee itselleen palveluksen, jos perehtyy perusteellisesti raportteihin, joita arvopaperivälittäjät ja varainhoitajat alkuvuonna asiakkailleen toimittavat.

Ensimmäiseksi kannattaa varmistaa, ettei listoilta löydy mitään turhaa. Toisin sanoen pitää huolta siitä, että maksaa vain niistä sijoituspalveluista ja -tuotteista, jotka ovat itselle arvokkaita. Erityisten tarkasti kannattaa käydä läpi kalliit palvelut ja tuotteet.

Yksilöllinen varainhoito on hyvä esimerkki. Sen kokonaiskuluja voi olla hankala etukäteen hahmottaa. Kulujahan kertyy varainhoitopalkkiosta, sijoituskohteiden kuluista ja kaupankäynnistä. Jos on tehnyt sopimuksen täyden valtakirjan varainhoidosta, kulut eivät ole edes täysin omissa käsissä.

Täyden valtakirjan varainhoidolla tarkoitetaan palvelua, jossa varainhoitaja tekee sijoituspäätökset varainhoitosopimuksessa määritellyissä rajoissa. Toinen vaihtoehto on neuvoa-antava varainhoito, jossa päätösvalta on sijoittajalla.

Tingi kuluista, kun tuotto-odotukset ovat vähäiset

Kuluraportoinnin puutteet harmittavat täyden valtakirjan varainhoitoa ostavia asiakkaita. Heistä lähes 40 prosenttia pitää yksityispankkinsa kuluraportoinnin laatua heikkona. Neuvoa-antavaa varainhoitopalveluja käyttävien sijoittajien vastaava luku on 21 prosenttia.

Kulujen raportointi sujuu yksilöllisessä varainhoidossa parhaiten Danske Bankilta, jonka laatupisteet kertovat melko hyvästä palvelun laadusta. OP:n ja Nordean laatupisteet jäävät merkitsevästi heikommiksi.

Nordealla eniten vaikeuksia kulujen raportoinnissa

Yksityispankkipalveluita käyttävät Osakesäästäjien jäsenet arvioivat pankkien ja muiden varainhoitajien tarjoaman palvelun laatua asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen laatu).

  Danske Nordea  OP
Tiedot verotusta varten ovat helposti saatavilla 4,05 3,95 4,32
Varojen kehityksestä on helppo pysyä ajan tasalla 4,17 4,08  4,12 
Raporteista ilmenevät kokonaiskulut   3,78 3,37  3,22 
Raportit ovat virheettömiä    4,04  3,92  4,01 
Sijoitusten riskit kuvattu helposti ymmärrettävällä tavalla 3,73  3,36  3,43 
Tuottoa verrataan salkkuani vastaavaan vertailuindeksiin    3,40  3,56  3,29 

Lähde: Private Banking 2022/Sanamanteri/Tutkimuksen tuloksia on julkaistu aiemmin Osakesäästäjien Viisas Raha -lehden elokuun numerossa

Pankeilla erilaiset vahvuudet raportoinnissa

  • Danske Bankin vahvuuksia ovat riskikuvaukset ja kulujen raportointi. Danske onnistuu selvästi keskimääräistä paremmin myös verotusta varten tarvittavien tietojen raportoinnissa.

  • Nordea ei raportoinnissa loista: verotusta varten tarvittavien tietojen tuottamisessa pankki on selvästi kilpailijoitaan heikompi. Sijoitusten riskien kuvaamisessa sillä on niin ikään paljon parantamisen varaa. Nordea onnistuu kuitenkin keskimääräistä paremmin rakentamaan asiakkailleen näiden salkkuja vastaavia vertailuindeksejä.

  • OP Ryhmä tuottaa lähes virheetöntä raportointia. Asiakkaan salkun rakennetta vastaavan vertailuindeksin räätälöinnissä se ei yllä Nordean tasolle, mutta riskien kuvaamisessa se on keskiverto. Varainhoidon kokonaiskulujen raportointi ei kuulu OP:n vahvuuksiin. Verotusta varten tarvittavien tietojen tuottamisessa sen sijaan OP peittoaa vertailussa Danske Bankin ja Nordean mennen tullen. OP:n asiakkaista 78 prosenttia pitää pankin raportointia vähintään melko hyvänä tai hyvänä

Nordean laatu jää kilpailijoiden tasosta

Yksityispankkipalveluita käyttävät Osakesäästäjien jäsenet arvioivat yksityispankkien palvelun laatua asteikolla 1-5: 1=heikko laatu, 5=erinomainen

  Danske Nordea OP
Tiedot verotusta varten ovat helposti saatavilla 4,05 3,95 4,32
Varojen kehityksestä on helppo pysyä ajan tasalla 4,17 4,08 4,12
Raporteista ilmenevät kokonaiskulut 3,78 3,37 3,22
Raportit ovat virheettömiä      4,04 3,92 4,01
Sijoitusten riskit kuvattu helposti ymmärrettävällä tavalla   3,73 3,36 3,43
Tuottoa verrataan salkkuani vastaavaan vertailuindeksiin 3,40 3,56 3,29

Lähde: Private Banking 2022/Sanamanteri/Tutkimuksen tuloksia on julkaistu aiemmin Osakesäästäjien Viisas Raha -lehden elokuun numerossa

Nordnet tukee parhaiten veroasioissa

Nordnetin laatu ei putoa kertaakaan alle hyvän tason, kun Osakesäästäjät arvioivat arvopaperivälittäjien palvelun laatua vuonna 2021.  Nordnetiä arvioi 734 asiakasta. Se oli ylivoimaisesti suosituin välittäjä yksityissijoittajien keskuudessa.

OP Ryhmä oli toiseksi suosituin välittäjä, jota arvioi 321 asiakasta.

(Nordnet tarjoaa myös omintakeista versiota yksilöllisestä varainhoidosta, minkä vuoksi se oli mukana myös vuoden 2022 selvityksessä, johon osallistuivat varainhoitopalveluiden käyttäjät. Nordnetin tuloksia ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa raportoida, koska vastaajamäärä jäi liian pieneksi, jotta tulokset olisivat luotettavia.)

Samaa tarinaa kertovat yksityispankkitutkimuksen suuntaa antavat tulokset. Nordnet on siinä ainoa välittäjä, jonka raportointi on sijoittaja-asiakkaiden mielestä hyvää tai erinomaista kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

Veroraportoinnissa laatueroja

Nordnet ja OP onnistuvat erinomaisesti kaikkien verotuksessa tarvittavien tietojen raportoinnissa. Nordean ja Danske Bankin laatupisteet jäivät selvästi matalammiksi. Eniten vaikeuksia tällä saralla oli Nordealla.

Nordnet on ylivoimainen ykkönen, kun sijoittajat arvioivat välittäjiensä kykyä toimittaa riittävän pitkältä ajalta tietoa heidän kaupankäyntihistoriastaan. Tosin sen urakkakin oli kevyempi, koska sillä ei ole useiden vuosikymmenten päähän ulottuvia asiakassuhteita.

Tietojen toimittaminen verottajalle onnistui koko nelikolta hyvin.

Lähes virheettömään raportointiin ylsivät kaikki muut paitsi Nordea. Kulujen raportoinnissa Nordnetiä kiritti ainoastaan Danske Bank.

Nordnet toimitti pyynnöstä esittelyversion sijoittajan vuosiyhteenvedosta. Ilmeisiä vahvuuksia ovat selkeys tietojen esillepanossa, otsikoinnissa ja termien avaamisessa. Ei jää epäselväksi, mistä on milloinkin tarkkaan ottaen kysymys.

Esimerkiksi näin: ”Alla olevasta taulukosta näet kustannukset suhteutettuna kokonaisvaihtoosi vuoden aikana. Taulukossa on huomioitu ne kustannukset, jotka ovat syntyneet, kun olet tehnyt transaktion.”

Helena Ranta-aho

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti