veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Parempaa tuottoa pienemmällä riskillä pörssin perheyhtiöistä?

Parempaa tuottoa pienemmällä riskillä pörssin perheyhtiöistä?
22.8.2018

Karo HämäläinenKARON PÖRSSI ”Perheomisteiset yritykset ovat hyvä sijoituskohde. Perheomisteisten yritysten pääomatuotto on korkeampi, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto korkeampi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi yritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin yrityksiin verrattuna.”

Niin tiivistävät Seppo Ikäheimo ja Olli-Pekka Lumijärvi Helsingin pörssissä noteerattavia perheomisteisia yhtiöitä koskevan raporttinsa viestin piensijoittajille. Laaja tutkimus Perhe on paras? Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa on saanut apurahoitusta Pörssisäätiöltä.

Ikäheimo ja Lumijärvi määrittelivät yhtiön perheomisteiseksi, jos sen osakkeista vähintään kymmenen prosenttia on yhden henkilön, perheen tai suvun omistuksessa. Vuoden 2016 lopussa Helsingin pörssissä tällaisia yhtiöitä oli 62, kun listayhtiöitä oli tuolloin yhteensä 107.

Näin määriteltynä perheyhtiöt muodostavat lukumäärällä mitattuna enemmistön Helsingin pörssin yhtiöistä. Markkina-arvolla ja liikevaihdolla mitattuna tilanne on toinen, sillä perheyhtiöt ovat pääosin pieniä.

Velkaisia vai velan karttajia?

Äkkiseltään voisi ajatella, että perheomisteiset yhtiöt ovat liiketoiminnassaan muita varovaisempia: jos perheen omaisuus on kiinni yrityksessä, omaisuutta kenties halutaan mieluummin suojella kuin kasvattaa yltiöpäisesti ja kovalla riskillä. Tämä voisi näkyä esimerkiksi velan välttelemisessä.

Toiseen suuntaan, velan suosimiseen, taas saattaisi ajaa se, että perheomistajat eivät olisi halukkaita liudentamaan omistustaan, joten liiketoimintaa rahoitettaisiin oman pääoman sijaan vieraalla pääomalla.

Helsingin pörssissä listattujen perheyhtiöiden velkaantumisaste on tutkimuksen mukaan viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin muiden yhtiöiden. Velkaantumista ei kuitenkaan tutkijoiden mukaan selitä perheomisteisuus vaan omistuksen keskittyminen: omistuksen keskittyneisyys lisää velkaantuneisuutta niin perheyhtiöissä kuin muissakin pörssiyhtiöissä.

Eroa perheomisteisten ja muiden pörssiyhtiöiden välille ei löydy investoinneistakaan. Sen sijaan tutkimukseen ja kehitykseen perheyhtiöt käyttävät rahaa keskimääräistä vähemmän.

Perheomisteinen kannattaa paremmin

Perheomisteiset pörssiyhtiöt ovat kannattavampia kuin muut pörssiyhtiöt.

Pikavilkaisulla tosin näyttää olevan toisin, sillä tutkimusajanjaksolla Helsingin pörssissä listattujen perheomisteisten pörssiyhtiöiden koko pääoman tuotto (ROA) oli keskimäärin 2,0 prosenttia ja liikevoitto 1,6 prosenttia, kun pörssin koko yritysjoukon keskiarvo-ROA oli 2,8 prosenttia ja keskimääräinen liikevoitto 2,9 prosenttia.

Kun tutkijat ottavat huomioon yritys- ja toimialakohtaiset regressiot ja huomioivat omistuksen keskittymisen, osoittautuukin, että perheomisteiset yhtiöt saavat itse asiassa pääomansa tuottamaan muita paremmin. Samoin regressioanalyysin jälkeen tutkijat toteavat, että perheomisteisuus vaikuttaa myönteisesti yrityksen liikevoittoprosenttiin.

Tilanne on sama myös osinkotuottoprosentin osalta. Perheomisteisten yhtiöiden keskimääräinen osinkotuottoprosentti on ollut 3,1 prosenttia, kun kaikkien yhtiöiden keskiarvo tarkastelujaksolla oli 3,3 prosenttia. Regressio muuttaa tilanteen.

”Päätelmänä esitämme, että perheomisteisten yritysten osinkotuotto on muita yrityksiä parempi. Erityisesti se on korkeampi perheomisteisissa yrityksissä, joissa perheen omistus on yli 50 prosenttia”, Ikäheimo ja Lumijärvi kirjoittavat.

Omistusrakenne näkyy arvostuksessa

Tutkimuksessaan Seppo Ikäheimo ja Olli-Pekka Lumijärvi vertasivat myös yritysten tasepohjaista arvostusta. Regressioanalyysin jälkeen vaikuttaisi siltä, että perheomisteisen yrityksen arvostus on jonkin verran alhaisempi kuin muiden yritysten.

”Tämä johtuu erityisesti siitä, että perheen omistaessa 25–50 prosenttia yrityksen osakkeista yrityksen arvo on selvästi muita yrityksiä alhaisempi”, tutkijat kirjoittavat.

Osaketuottoon perheomisteisuudella on tutkijoiden mukaan lievästi positiivinen vaikutus. Positiivinen vaikutus kuitenkin on heikompi niillä yhtiöillä, joissa perheen omistus on suuri.

Tutkijat huomasivat myös, että perheomisteisten yhtiöiden osakekurssit heiluvat keskimääräistä vähemmän. Sitä voi pitää osoituksena pienemmästä riskistä. Skeptinen tutkimuksen lukija voi toki myös kysyä, voiko heilunnan vähäisyys olla seurausta vaihdon vähäisyydestä ja pienemmästä yrityskoosta.

Tutkimuksen havainnoista lopputulos tuntuisi joka tapauksessa olevan: perheomisteinen yhtiö tarjoaa keskimääräistä parempaa osinko- ja osaketuottoa keskimääräistä pienemmällä riskillä.

Viikon trio: Kolme perheomisteista jättiä

Perheomisteiset pörssiyhtiöt ovat pääosin pieniä, mutta myös pörssin miljardiyhtiöiden joukosta löytyy sukujen tai perheiden hallitsemia yhtiöitä.

Niistä ylivoimaisesti suurin on hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone, jonka osakkeiden tuottamista äänistä Antti Herlin hallitsee suoraan ja välillisesti 62 prosenttia. Koneen osakkeista Antti Herlinin valtapiiriin kuuluu yli 22 prosenttia.

Antti Herlinin sisarukset Ilkka Herlin ja Ilona Herlin sekä Niklas Herlinin kuolinpesä puolestaan hallitsevat Cargotecia.

Kemira on Paasikivien imperiumin suurin pörssiyhtiö. Paasikivien Oras Invest omistaa reilut 18 prosenttia Kemirasta. Pörssin Paasikivi-yhtiöitä ovat myös lähes miljardin arvoinen Uponor ja reilun 600 miljoonan euron Tikkurila.

Yhtiö Markkina-arvo
Kone 20,5 mrd. euroa
Cargotec 2,2 mrd. euroa
Kemira 1,7 mrd. euroa

Lähde: Helsingin Sanomat 17.8.2018. Tilanne 16.8.2018.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Jutun kuva: MacGregor. MacGregor on Cargotecin liiketoimintayksikkö, joka on erikoistunut laivojen lastinkäsittelytekniikkaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.